Navigation path

Nya vägar till arbete

ESF finansierar projekt som hjälper miljontals arbetssökande att få anställning. Dessutomhjälper ESF till att särskilt fokusera på dem som tycker att de av olika skäl har svårare att få anställning än andra, till exempel för att deras färdigheter inte är aktuella eller för att de kanske saknar kvalifikationer.

Alla möter vanligtvis mer än en gång utmaningen att någon gång hitta ett arbete.. Ändå kan individuella omständigheter göra att detta sökande ter sig mycket annorlunda för många personer. Att ge människor det stöd de behöver för att finna en anställning kräver alltså en lämplig metod som är anpassad till den arbetssökandes behov.

  • Grupper av skickliga arbetare hotas av arbetslöshet eftersom deras bransch är på nedgång; de får då rådgivning som finansieras av ESF. Vid behov får de även utbildning i nya färdigheter för de arbeten som finns tillgängliga. Ofta behövs dessa nya färdigheter då branscher anpassar sig till ett utsläppsnålt samhälle. ESF stöder även mobiliteten för arbete, hjälper till med språkfärdigheter och arbete för personer som vill resa i Europa för att hitta anställning.
  • När det gäller personer med få eller inga kvalifikationer, erbjuder ESF-programmen utbildning och kvalifikationer som leder till bättre anställningsutsikter. Långtidsarbetslösa, som ofta misströstar och är inaktiva, motiveras och får vägledning samt de färdigheter de behöver för att komma tillbaka på arbetsmarknaden och bli ekonomiskt oberoende.
Shutterstock/84634720
  • I hela Europa tar många föräldrar, särskilt kvinnor, ett avbrott i karriären för att ta hand om sina barn. När de sedan försöker komma tillbaka till arbetet, upptäcker de kanske att deras färdigheter är föråldrade och att barnomsorgstjänster saknas. ESF hjälper dem att uppdatera sina färdigheter och balansera ansvaret för arbete och privatliv.
  • ESF uppmuntrar även företagsamhet som en väg in på arbetsmarknaden. Kvinnor i lantliga miljöer får stöd att skapa ett eget företag för att tjäna lokala marknader och turistmarknader. Konstnärer och kreativa hantverkare får affärsutbildning och de råd de behöver för att kunna erbjuda företag innovativa tjänster.. Föräldrar med barnomsorgsansvar erbjuds IT-färdigheter för att skapa företag online som är baserade i hemmet.
  • ESF-projekten håller även på att bredda karriärsmöjligheterna genom att motverka traditionella fördomar när det gäller val av karriär. Så håller till exempel företag baserade på vetenskap och teknologi och organisationer öppet hus för unga kvinnor för att visa dem lockelsen i en teknisk karriär. På sammasätt introduceras unga män för potentialen i vårdyrken, som hälsovårdstjänster och förskoleundervisning.

Över hela Europa finns det ESF-projekt som hjälper miljontals individer att bemöta ett stort antal utmaningar för att få bättre tillgång till anställning. ESF hjälper till att förbättra könsbalansen på arbetsplatsen och hjälper människor att se långsiktigt på sina karriärer och de färdigheter de kommer att behöva. Organisationen ägnar enorma resurser åt att minska antalet långtidsarbetslösa och hjälper ett stort antal människor som har svårt att få arbete att ta sig förbi alla hinder, skaffa färdigheter och finna en anställning.