Navigation path

Odpiranje možnosti za delo

ESS financira projekte, ki pomagajo milijonom ljudi pri iskanju zaposlitve. Poleg tega posveča posebno pozornost tistim, ki najdejo zaposlitev težje kot drugi iz različnih razlogov, na primer ker imajo zastarelo znanje in spretnosti ali so brez kvalifikacij.

Vsakdo se kdaj najde pred izzivom, ko si mora poiskati zaposlitev, po navadi več kot le enkrat. Toda zaradi posameznih okoliščin je lahko to iskanje za mnoge ljudi zelo različno. Da bi ljudem zagotovili potrebno podporo pri iskanju zaposlitve, je potreben ustrezen pristop, prilagojen potrebam iskalcev zaposlitve.

  • Skupinam usposobljenih delavcev, ki jim grozi brezposelnost, ker je njihova industrija v upadu, je na voljo svetovanje, ki ga financira ESS, po potrebi pa tudi prekvalificiranje, da pridobijo nova znanja in spretnosti za deficitarne poklice. Ta nova znanja in spretnosti so pogosto potrebni, ker se industrije prilagajajo nizkoogljičnemu gospodarstvu. ESS podpira tudi mobilnost zaradi dela, pomaga pri znanju jezika in delovni praksi tistim, ki želijo potovati po Evropi, da bi našli zaposlitev.
  • Tistim, ki imajo malo kvalifikacij ali so brez njih, programi ESS ponujajo usposabljanje in kvalifikacije, ki pripomorejo k boljšim možnostim za zaposlitev. Dolgotrajno brezposelne – pogosto brezvoljne in neaktivne – ESS motivira, usmerja in jim omogoča pridobitev znanj in spretnosti, ki jih potrebujejo, da bi ponovno našli zaposlitev in uživali finančno neodvisnost.
Shutterstock/84634720
  • Veliko staršev po vsej Evropi, zlasti žensk, začasno zapusti poklicno pot zaradi vzgoje otrok – ko se poskušajo vrniti, pa se lahko zgodi, da so njihova znanja in spretnosti zastareli in da ne najdejo otroškega varstva. ESS jim pomaga posodobiti znanja in spretnosti ter uskladiti poklicne in zasebne dolžnosti.
  • ESS spodbuja tudi podjetništvo kot način za vstop v poklicno življenje. Ženskam na podeželju daje podporo pri ustanavljanju lastnih podjetij, ki oskrbujejo lokalni in turistični trg. Umetniki in ustvarjalci so deležni poslovnega usposabljanja in svetovanja, potrebnega za posredovanje inovativnih storitev podjetjem. Starši, ki morajo skrbeti za otroke, dobijo možnost usposabljanja na področju IT za ustanovitev spletnih podjetij in podjetij na domu.
  • Projekti ESS povečujejo tudi poklicne priložnosti, saj odpravljajo tradicionalne predsodke v zvezi z izbiro poklica. Na primer, znanstvena in tehnološka podjetja in organizacije prirejajo nacionalne dneve odprtih vrat za dekleta – tam prikazujejo, kako zanimivi so tehnični poklici. Mladeničem pa predstavljajo potencial negovalnih poklicev – na primer storitve v zdravstvenem varstvu in poučevanje v vrtcih.

Projekti ESS po vsej Evropi zagotavljajo boljši dostop do zaposlitve milijonom ljudi, ki se soočajo z različnimi izzivi. ESS pomaga izboljševati uravnoteženo zastopanost obeh spolov v zaposlovanju; ljudem pomaga pridobiti dolgoročen pogled na njihovo poklicno pot ter znanja in spretnosti, ki jih bodo potrebovali; veliko sredstev namenja za zmanjšanje števila dolgotrajno brezposelnih; in pomaga številnim različnim ljudem, ki imajo težave z zaposlitvijo, da bi premagali ovire, pridobili znanja in spretnosti ter našli zaposlitev.