Navigation path

Paplašina darba iespējas

ESF finansē projektus, kas palīdz miljoniem cilvēku, kuri meklē darbu, to atrast. Turklāt ESF pievērš īpašu uzmanību tiem, kam dažādu iemeslu dēļ — piemēram, tādēļ, ka viņu prasmes neatbilst mūsdienu prasībām, vai tādēļ, ka viņiem trūkst kvalifikācijas, — ir grūtāk atrast darbu nekā citiem.

Ikviens kādā brīdī saskaras ar vajadzību atrast darbu, un parasti tas notiek biežāk kā reizi dzīvē. Tomēr dažādu individuālu apstākļu dēļ daudziem cilvēkiem šie meklējumi var izrādīties ļoti atšķirīgi. Tāpēc atbalsta sniegšanā cilvēkiem, kam tas vajadzīgs, lai atrastu darbu, ir jāizmanto atbilstoša pieeja, kas pielāgota darba meklētāju vajadzībām.

  • Kvalificētie darbinieki, kam bezdarbs draud tādēļ, ka to pārstāvētajās nozarēs notiek lejupslīde, saņem ESF finansētas konsultācijas un vajadzības gadījumā arī iespēju apgūt jaunas prasmes darbam pieprasītās profesijās. Bieži vien šīs jaunās prasmes ir vajadzīgas, rūpniecības nozarēm pielāgojoties ekonomikas ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni vajadzībām. ESF atbalsta arī mobilitāti nodarbinātības nolūkos, palīdzot apgūt valodas un atrast darbavietas tiem cilvēkiem, kas vēlas pārcelties uz dzīvi citviet Eiropas teritorijā, lai atrastu darbu.
  • Cilvēkiem, kuriem ir tikai dažas kvalifikācijas vai to nav vispār, ES programmas piedāvā apmācības un kvalifikācijas iespējas, kas nodrošina labākas nodarbinātības izredzes. Savukārt ilgtermiņa bezdarbnieki, kas bieži vien ir kūtri un zaudējuši drosmi, tiek motivēti, saņem padomus un apgūst prasmes, kuras viņiem vajadzīgas, lai atgrieztos darba tirgū un baudītu finansiālu neatkarību.
Shutterstock/84634720
  • Ļoti daudzi vecāki, jo īpaši sievietes, visā Eiropā uz laiku pārtrauc darba gaitas, lai audzinātu bērnus, taču brīdī, kad viņi vēlas atgriezties darbā, var izrādīties, ka viņu prasmes neatbilst mūsdienu prasībām un netiek nodrošinātas bērnu aprūpes iespējas. ESF viņiem palīdz atjaunināt prasmes un panākt līdzsvaru starp darba un privāto dzīvi.
  • ESF sekmē arī uzņēmējdarbību kā vienu no veidiem, kā iekļūt darba tirgū. Lauku apvidos dzīvojošās sievietes saņem atbalstu, lai izveidotu savu uzņēmumu, kas darbotos vietējā vai tūrisma tirgū. Mākslinieki un radošie profesionāļi apmeklē uzņēmējdarbības kursus un saņem padomus, kas tiem vajadzīgi, lai uzņēmumiem piedāvātu inovatīvus pakalpojumus. Vecāki, kuri aprūpē bērnus, apgūst IT prasmes, lai varētu izveidot uzņēmumus, kas darbojas tiešsaistē un mājas apstākļos.
  • ESF projekti arī paplašina karjeras iespējas, palīdzot pārvarēt tradicionālos aizspriedumus attiecībā uz profesijas izvēli. Piemēram, zinātnes un tehnoloģiju uzņēmumi un organizācijas organizē valsts līmeņa atvērto durvju dienas jaunām sievietēm, lai viņām parādītu tehnisko profesiju pievilcību. Līdzīgā veidā jauni vīrieši tiek iepazīstināti ar aprūpes jomas profesiju, piemēram, veselības aprūpes speciālista vai bērnudārza audzinātāja profesijas, iespējām.

ESF projekti visā Eiropā miljoniem cilvēku, kas saskārušies ar dažādām problēmām, nodrošina labāku piekļuvi darba tirgum. ESF palīdz uzlabot dzimumu līdzsvaru darba tirgū, tas palīdz cilvēkiem paskatīties no ilgtermiņa perspektīvas uz savu profesiju un prasmēm, kas viņiem varētu būt vajadzīgas, tas velta milzīgus resursus ilgtermiņa bezdarbnieku skaita samazināšanai, kā arī palīdz ļoti dažādiem cilvēkiem, kuri saskārušies ar grūtībām darba iegūšanā, pārvarēt šķēršļus, apgūt prasmes un atrast darbu.