Navigation path

Kelias į įsidarbinimą

ESF finansuoja projektus, padedančius milijonams darbo ieškančių žmonių susirasti darbą. Be to, ESF pagalba yra išskirtinai orientuota į tuos, kuriems dėl įvairių priežasčių sunkiau gauti darbą, nei kitiems, pavyzdžiui, dėl pasenusių žinių arba dėl to, kad jie neturi reikiamos kvalifikacijos.

Kiekvienas kuriuo nors gyvenimo etapu susiduria su darbo paieškos iššūkiu – paprastai daugiau nei kartą. Be to, dėl individualių aplinkybių ši paieška daugeliui žmonių yra labai skirtinga. Todėl pagalbos teikimas žmonėms, kurios jiems reikia, kad surastų darbą, reikalauja atitinkamo požiūrio, atitinkančio ieškančio darbo žmogaus poreikius.

  • Grupėms kvalifikuotų darbininkų, kuriems grėsė bedarbystė dėl jų pramonės šakos smukimo, teikiamos ESF finansuojamos konsultacijos ir, prireikus, mokymai, skirti įgauti naujų darbo vietoms, kurioms yra poreikis, pritaikytų įgūdžių. Dažnai šių naujų įgūdžių reikia pramonei prisitaikant prie mažo anglies dioksido kiekio ekonomikos. ESF taip pat remia darbo judumą, padėdamas tobulinti kalbų įgūdžius ir įsidarbinti asmenims, kurie nori keliauti Europoje ir rasti darbo.
  • Turintiems per žemą kvalifikaciją arba jos neturintiems asmenims ESF programos siūlo mokymus ir kvalifikacijas, kurios padės lengviau rasti darbo. Tokiu būdu ilgalaikis bedarbis – dažnai praradęs viltį ir neaktyvus – yra motyvuojamas ir jam suteikiamos gairės bei įgūdžiai, kurių reikia norint vėl grįžti į darbą ir mėgautis finansine nepriklausomybe.
Shutterstock/84634720
  • Visoje Europoje labai daug tėvų, ypač moterų, ima atostogas vaikams auginti, nes mėginant grįžti į darbą jų įgūdžiai gali būti pasenę ir gali trūkti vaikų priežiūros užtikrinimo priemonių. ESF padeda jiems atnaujinti žinias ir suderinti darbo bei gyvenimo įsipareigojimus.
  • ESF taip pat skatina verslumą, tai dar vienas būdas grįžti į darbą. Remiamas kaimo vietovėse gyvenančių moterų savo įmonių, skirtų aptarnauti vietinę ir turistines rinkas, steigimas. Menininkams ir kūrybiniams darbuotojams organizuojami verslo mokymai ir teikiamos konsultacijos, kurių jiems reikia, kad galėtų siūlyti bendrovėms novatoriškas paslaugas. Vaikus auginantiems tėvams siūlomos galimybės tobulinti IT įgūdžius, kad jie galėtų įkurti internete ir namuose veikiančias bendroves.
  • ESF projektai taip pat praplečia karjeros galimybes įveikdamos tradicinius išankstinius nusistatymus dėl karjeros pasirinkimo. Pavyzdžiui, mokslu ir technologijomis pagrįstos bendrovės ir organizacijos organizuoja nacionalines atvirų durų dienas merginoms ir jaunoms moterims, kad atskleistų joms techninės karjeros patrauklumą. Atitinkamai jaunuoliams vyrams pristatomas slaugos profesijų – pvz., sveikatos priežiūros paslaugų sferos ir vaikų darželio mokymų – potencialas.

Visoje Europoje ESF projektai padeda milijonams žmonių, susiduriantiems su įvairiais iššūkiais, padidinti galimybes įsidarbinti. ESF padeda suvienodinti lyčių pasiskirstymą darbe; jis padeda asmenims pažvelgti į ilgalaikę savo karjeros ir įgūdžių, kurių prireiks ateityje, perspektyvą; fondas skiria didžiulius išteklius mažinti ilgalaikę bedarbystę; jis padeda daugybei žmonių, susiduriančių su sunkumais ieškant darbo, įveikti kliūtis, gauti žinių ir rasti darbo.