Navigation path

Nove mogućnosti zapošljavanja

Projekti financirani iz fondova ESF-a pomažu milijunima nezaposlenih ljudi pronaći radno mjesto. Osim toga, ESF je u pružanju podrške posebno usredotočen na osobe koje iz različitih razloga teže pronalaze zaposlenje, primjerice zato što su njihove vještine zastarjele ili stoga što nisu dovoljno kvalificirani.

Svi se prije ili kasnije suoče s izazovom pronalaska zaposlenja, često čak i više puta. Zbog individualnih okolnosti ta se potraga u mnogim slučajevima može razlikovati od uobičajene. Pružanje potrebne podrške u pronalaženju posla, dakle, zahtijeva odgovarajući pristup koji je prilagođen potrebama posloprimca.

  • Skupine kvalificiranih radnika kojima prijeti gubitak radnog mjesta zbog smanjenog poslovanja u njihovoj djelatnosti primaju savjete koji se financiraju putem ESF-a i prema potrebi se osposobljavaju za tražene poslove. Te su nove vještine često nužne zbog prilagođavanja djelatnostima u gospodarskim granama sa smanjenom potrošnjom ugljika. ESF također podržava radnu mobilnost, pomaže u stjecanju jezičnih vještina i pronalaženju radnih mjesta za osobe koje se žele preseliti na neko drugo mjesto unutar Europske unije radi zaposlenja.
  • Za osobe s niskim kvalifikacijama i nekvalificirane radnike ESF nudi programe za osposobljavanje i obrazovanje kojima se stvaraju bolje mogućnosti zapošljavanja. Dugoročno nezaposlene osobe, koje često gube nadu i postaju neaktivne, se motivira kroz usmjeravanje i stjecanje vještina koje su im potrebne za povratak na posao i uživanje u financijskoj neovisnosti.
Shutterstock/84634720
  • Diljem Europe mnogi roditelji, posebno majke, prestaju raditi na neko vrijeme kako bi se posvetili odgoju djece, ali prilikom povratka na radno mjesto ponekad spoznaju da su njihove vještine zastarjele i da nema dovoljno mogućnosti čuvanja djece. ESF im pomaže obnoviti vještine i postići ravnotežu u ispunjavanju odgovornosti na poslu i u privatnom životu.
  • ESF također potiče poduzetništvo kao način stjecanja zaposlenja. Žene u ruralnim područjima dobivaju poticaje za samozapošljavanje radi zadovoljavanja potreba lokalnog i turističkog tržišta. Umjetnici i kreativni stručnjaci dobivaju poslovnu obuku i savjete koji su im potrebni za nuđenje inovativnih usluga tvrtkama. Roditelji odgovorni za maloljetnu djecu mogu steći informatičke vještine potrebne za osnivanje internetskog poslovanja i kućnih ureda.
  • Projekti koje provodi ESF također nude širi opseg mogućnosti za napredovanje prevladavanjem tradicionalnih predrasuda pri odabiru karijera. Primjerice, tvrtke i organizacije koje svoje poslovanje zasnivaju na znanosti i tehnologiji održavaju nacionalne otvorene dane za mlade žene kako bi im pokazale pogodnosti koje pružaju tehničke karijere. Slično tome, mladim se muškarcima predočavaju mogućnosti njegovateljskih struka poput zdravstvenih usluga i rada u dječjim vrtićima i školama.

Projekti ESF-a pomažu milijunima osoba diljem Europe koje su suočene s različitim izazovima u boljem pristupu zapošljavanju. ESF potiče postizanje uravnoteženosti spolova na poslu; pomaže ljudima dugoročno sagledati svoje karijere i vještine koje će im biti potrebne; mnogo resursa posvećuje smanjenju broja dugoročno nezaposlenih osoba; a pomaže i različitim osobama koje imaju poteškoća sa zapošljavanjem prevladati prepreke, steći vještine i pronaći posao.