Navigation path

Tööotsijatele uksed valla

ESFi rahastatud projektide abiga leiavad töö miljonid tööotsijad. Lisaks sellele pannakse ESFi abi jagamisel suuremat rõhku neile, kellel on teistest raskem tööd leida – näiteks kvalifikatsiooni puudumise või aegumise tõttu.

Töö otsingutega on kõigil kokkupuuteid, kusjuures enamasti ei piirdu asi ühe korraga. Otsingud sõltuvad konkreetse inimese olukorrast ja võivad paljuski erineda. Inimeste toetamiseks tööotsingutel tuleb leida sobiv moodus, mis lähtub tööotsija vajadustest.

  • Oskustöölised, kellel valdkonna osatähtsuse vähenemise tõttu on oht tööst ilma jääda, saavad ESFi rahastatud nõustamist ja vajadusel ümberõpet, et omandada uusi oskusi töökäsi vajavate ametikohtade täitmiseks. Sageli on uusi oskusi vaja ettevõtete kohanemisel vähem süsinikdioksiidiheidet tekitava majandusega. ESF toetab ka tööalast liikuvust, aidates keelõppe ja töökohtadega neid, kes ei põlga tööotsinguil Euroopas ringi rändamist.
  • Ilma hariduseta või madala kvalifikatsiooniga inimestele pakuvad ESFi programmid võimalusi koolitustel osalemiseks ja kvalifikatsiooni omandamiseks, mis parandab tööväljavaateid. Pikaajalistele töötutele, kes on tihtipeale heitunud ja passiivsed, pakutakse motivatsiooni, juhendamist ja oskusi, mis on vajalikud tagasi tööle pääsemiseks ning rahalise sõltumatuse saavutamiseks.
Shutterstock/84634720
  • Kõikjal Euroopas jäävad paljud lapsevanemad, eriti naised, laste kasvatamiseks töölt koju. Kui nad aga tagasi tööle minna tahavad, võib selguda, et nende tööoskused on ajast maha jäänud ja lastehoiuvõimalusi napib. ESF aitab neil oma oskusi täiendada ning töö ja eraeluga seotud kohustusi tasakaalus hoida.
  • Samuti soosib ESF ettevõtlust kui töö saamise võimalust. Maanaistel aidatakse alustada oma äri kohalike ja turistidele suunatud turgude teenindamiseks. Kunstnikud ja loomeinimesed saavad ettevõtluskoolitust ja -nõustamist, et pakkuda ettevõtetele uuenduslike teenuseid. Lastega kodus olevatele vanematele pakutakse IT-oskusi, mis võimaldavad alustada äri veebis või töötada kodukontoris.
  • Aidates ületada traditsioonilisi eelarvamusi karjäärivalikute osas, laiendavad ESFi projektid ka karjäärivõimalusi. Näiteks teadusel ja tehnoloogial rajanevad ettevõtted ning organisatsioonid korraldavad noortele naistele üleriigilisi avatud uste päevi, mille käigus tutvustatakse tehnikavaldkonnas töötamise eeliseid. Samamoodi tutvustatakse noortele meestele hoolekandega seotud erialasid (nt tervishoiuteenuste pakkuja või lasteaiaõpetaja).

ESFi projektid aitavad Euroopas miljonitel erinevate probleemidega inimestel kergemini tööle pääseda. ESF aitab parandada soolist tasakaalu töökohtadel; fondi abiga saavad inimesed teha pikemaajalisi karjääri- ja õpinguplaane; tohutuid ressursse eraldatakse pikaajaliste töötute hulga vähendamiseks; paljudel, kellel on raske tööle pääseda, aidatakse takistusi ületada, uusi oskusi omandada ja tööd leida.