Navigation path

Nye veje til at få arbejde

ESF støtter projekter, der hjælper millioner af arbejdssøgende i arbejde. ESF har specifikt fokus på grupper, der af forskellige årsager har særligt vanskeligt ved at finde job på grund af manglende kvalifikationer eller forældede kompetencer.

Alle mennesker oplever på et tidspunkt at være jobsøgende, og ofte også flere gange. For mange kan individuelle omstændigheder gøre jobsøgningen vanskelig. Derfor kræver støtte til jobsøgning den rette tilgang, der skal være tilpasset til den jobsøgendes behov.

  • Grupper af faglærte arbejdere, der risikerer at miste deres job på grund af tilbagegang inden for faget, kan modtage vejledning med støtte fra ESF og efter behov også uddannelse i nye færdigheder inden for jobområder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Mange steder er der behov for medarbejdere med nye kvalifikationer i forbindelse med, at industrierne skal omlægge til lavkulstoføkonomi. ESF støtter også jobmæssig mobilitet ved at finansiere sproguddannelse og praktikophold til personer, der ønsker at flytte til et andet sted i Europa og søge job.
  • Til personer med få eller ingen kvalifikationer tilbyder ESF-programmerne uddannelse og opkvalificering, der sikrer personen bedre beskæftigelsesmuligheder. Og de langtidsledige – der ofte er inaktive og har mistet modet – får ny motivation og den vejledning og de færdigheder, der er nødvendige for at komme tilbage på arbejdsmarkedet og blive økonomisk uafhængig.
Shutterstock/84634720
  • I Europa tager mange forældre, og især kvinderne, et afbræk i karrieren for at passe deres børn. Når de ønsker at komme tilbage på arbejdsmarkedet, oplever de sommetider, at deres kompetencer er forældede, og at mulighederne for børnepasning er utilstrækkelige. ESF hjælper dem til at få opfrisket kompetencerne og skabe god balance mellem arbejdsliv og familie.
  • ESF udvikler også iværksætterkultur som et middel til at få folk tilbage på arbejdsmarkedet. Kvinder i landområderne støttes i at etablere egen virksomhed inden for servicefag målrettet mod de lokale markeder eller turismeerhvervet. Kunstnere og kreative faggrupper tilbydes kommerciel uddannelse og rådgivning, der sætter dem i stand til at tilbyde innovative tjenester til virksomheder. Forældre til mindre børn tilbydes uddannelse i it-færdigheder, som sætter dem i stand til at starte en virksomhed, der drives hjemmefra eller via nettet.
  • ESF-projekterne giver også deltagerne bredere karrieremuligheder ved at hjælpe dem til at bryde traditionelle overbevisninger i forbindelse med karrierevalg. Som eksempel kan nævnes, at videnskabs- og teknologitunge virksomheder og organisationer holder åbne dage for unge kvinder for at vække deres interesse for en karriere inden for de teknologiske fag. På samme måde tilbydes unge mænd en introduktion til omsorgs- og plejefag, for eksempel i sundhedssektoren eller daginstitutioner.

Overalt i Europa hjælper ESF's projekter millioner af personer med forskellige udfordringer til at sikre sig bedre beskæftigelsesmuligheder. ESF bidrager til bedre ligestilling på arbejdsmarkedet, sætter den enkelte i stand til at lave en langsigtet plan for karriereudvikling og kompetenceopbygning, gør en enorm indsats for at nedbringe antallet af langtidsledige og hjælper mange forskellige grupper af personer, der har vanskeligt ved at finde et job, med at overvinde forhindringerne, udbygge deres kompetencer og komme i arbejde.