Navigation path

Cesty k zaměstnání

ESF financuje projekty, s jejichž pomocí miliony uchazečů o zaměstnání nacházejí práci. Mimo to věnuje v rámci své činnosti zvláštní pozornost těm, pro které je z celé řady důvodů hledání práce obtížnějším procesem, například jejich dovednosti jsou zastaralé nebo nemají vůbec žádnou kvalifikaci.

Každý se ve svém životě někdy dostane před úkol najít si práci, a to obvykle i několikrát. Avšak vzhledem k individuálním okolnostem se toto hledání může u jednotlivých osob velmi různit. Proto podpora, kterou lidé při hledání práce potřebují, musí být vhodně přizpůsobená potřebám jednotlivých uchazečů o zaměstnání.

  • Skupinám kvalifikovaných pracovníků, kteří jsou ohroženi nezaměstnaností z důvodu zhoršujících se výsledků jejich odvětví, je poskytováno poradenství financované ESF a v případě potřeby i rekvalifikace, při níž získají nové dovednosti pro pracovní pozice, o které mají zájem. Tyto nové dovednosti jsou často potřebné z toho důvodu, že odvětví se přizpůsobují nízkouhlíkovému hospodářství. ESF rovněž podporuje pracovní mobilitu a pomáhá s jazykovými dovednostmi a pracovním umístěním těm osobám, které za prací chtějí cestovat po Evropě.
  • Těm, kdo mají nízkou kvalifikaci nebo jsou zcela bez kvalifikace, programy ESF nabízejí školení a kvalifikaci, které vedou k lepším pracovním vyhlídkám. Dlouhodobě nezaměstnaní, kteří jsou často zcela bez zájmu a již nic nepodnikají, jsou motivováni a jsou jim poskytovány rady a dovednosti, které pro návrat do zaměstnání a opětovné dosažení finanční nezávislosti potřebují.
Shutterstock/84634720
  • Velmi mnoho rodičů, zejména žen, v celé Evropě přeruší svou kariéru z důvodu péče o děti, a když se snaží vrátit do práce, zjišťují, že jejich dovednosti jsou zastaralé a že nemají kam umístit své děti. Za pomoci ESF si své dovednosti mohou aktualizovat a docílit rovnováhy mezi povinnostmi v pracovním a osobním životě.
  • ESF podporuje jako způsob pracovního života i podnikání. Ženy z venkovského prostředí jsou podporovány v tom, aby se postavily na vlastní nohy a mohly působit na místních a turistických trzích. Umělci a tvůrčí profesionálové získávají obchodní školení a rady potřebné pro to, aby společnostem dokázali nabízet inovativní služby. Osoby s rodičovskými povinnostmi se vzdělávají v oblasti informačních technologií, aby mohly začít podnikat přes internet z domova.
  • Projekty ESF rovněž rozšiřují kariérní příležitosti překonáváním tradičních předsudků spjatých s volbou kariéry. Například společnosti a organizace z oblasti vědy a technologií pořádají celostátní dny otevřených dveří pro mladé ženy, aby jim předvedly půvaby kariéry v oblasti techniky. Podobně jsou mladí muži seznamováni s potenciálem pečovatelských profesí, např. ve zdravotnictví nebo v mateřských školách.

Projekty ESF pomáhají v celé Evropě milionům osob, které stojí tváří v tvář mnoha různým výzvám, získat lepší přístup k práci. ESF pomáhá zlepšit vyváženost pohlaví na pracovištích, pomáhá lidem, aby se na pracovní kariéru a na dovednosti, které budou potřebovat, dívali z dlouhodobého hlediska, věnuje rozsáhlé zdroje na snížení počtu dlouhodobě nezaměstnaných a pomáhá široké škále lidí, kteří čelí potížím při hledání práce, překonat překážky, získat dovednosti a nalézt práci.