Navigation path

Ökad sysselsättning och rörlighet

Syftet med ESF är att ge europeiska medborgare bättre anställningssutsikter och hjälpa dem att lyckas med de karriärer de väljer. Detta är särskilt sant idag då den ekonomiska krisen hotar både arbetare och de företag som anställer dem. ESF håller på att fördubbla sina ansträngningar att skapa fler arbeten, ge arbetssökande stöd och se till att människor över hela Europa får arbete.

ESF:s strävan att främja sysselsättningen riktar sig till alla sektorer och grupper av människor som kan dra fördel av detta. Man fokuserar dock på grupper som lider mest eller som kan dra betydande fördelar av ESF-aktiviteterna inom dessa områden:

Över hela Europastöder ESF-projekten skapandet av nya arbeten, banar väg för nya arbetstillfällen för fler personer och drar in fler personer i arbetsstyrkan. Dessa ansträngningar som omfattar tusentals program och projekt sträcker sig över ett stort spektrum av aktiviteter och grupper av människor.

Istockphoto/3349474

Långtidsarbetslösa får tillexempel hjälp att skaffa sig nya färdigheter och återfå sin motivation. I branscher som är på nedgång skapar ESF nya produktionsfärdigheter och möjligheter för de anställda, ofta inomnya, växande sektorer som de som utgör delar av ett utsläppssnålt samhälle. Föräldrar får hjälp att komma tillbaka till arbetet genom tillgång till barnomsorg och flexibel arbetstid. Kvinnor uppmuntras att söka tekniska jobb, medan män utbildas inom de vård- och läraryrkensom brukar domineras av kvinnor. Över hela Europa ger ESF arbetssökande och arbetare de färdigheter och framtidsutsikter som leder till större urval och en bättre kontroll av människornas liv.

Krisen har lett till en hög arbetslöshet: över 25 miljoner personer inom EU var arbetslösa år 2012. Dessutom håller långtidsarbetslösheten på att öka. Ändå finns det flera arbeten som förblir obemannade, kanske eftersom de arbetssökande saknar de färdigheter som krävs eller arbetet kanske erbjuds i ett annat län eller land. ESF försöker överbrygga denna färdighetsklyfta genomatt ge de arbetssökande moderna färdigheter och kvalifikationer, inklusive de "gröna färdigheter" som efterfrågas av arbetsgivarna. ESF hjälper även de arbetssökande att förflytta sig i Europa för att finna arbete, till exempel genom lärlingsanställningar utomlands och språkutbildning.