Navigation path

Krepitev zaposlovanja in mobilnosti

Namen ESS je zagotavljati evropskim državljanom boljše možnosti za zaposlitev in jim pomagati k uspehu v izbranem poklicu. To velja še zlasti v teh časih, ko gospodarska kriza grozi delavcem in podjetjem, v katerih so zaposleni. ESS je podvojil prizadevanja za ustvarjanje delovnih mest, podporo iskalcem zaposlitve in pomoč ljudem pri ohranjanju zaposlitve po vsej Evropi.

Prizadevanja ESS za pospešitev zaposlovanja so usmerjena v vse sektorje in skupine ljudi, ki jim to lahko koristi. V središču pa so najbolj prizadete skupine in skupine, ki jim lahko najbolj koristi dejavnost ESS na naslednjih področjih:

Projekti ESS po vsej Evropi podpirajo ustvarjanje delovnih mest, odpirajo nove možnosti za zaposlitev več ljudi in privabljajo več ljudi v zaposlitev. Ta prizadevanja – ki zajemajo na tisoče programov in projektov – pokrivajo širok obseg dejavnosti in skupin ljudi.

Istockphoto/3349474

Na primer, dolgotrajno brezposelni dobijo pomoč pri pridobivanju novih znanj in spretnosti ter povrnitvi motivacije. V panogah v upadu ESS zagotavlja nova produktivna znanja, spretnosti in priložnosti za zaposlene, pogosto v novih sektorjih, ki se razvijajo, na primer v nizkoogljičnem gospodarstvu. Staršem je na voljo pomoč pri vrnitvi na delo z dostopom do otroškega varstva in prilagodljivimi delovnimi pogoji. Ženske se spodbujajo, da sprejemajo tehnična delovna mesta, moški pa se usposabljajo za negovalne in učiteljske poklice, kjer po navadi prevladujejo ženske. ESS zagotavlja iskalcem zaposlitve in delavcem po vsej Evropi znanja in spretnosti, ki omogočajo večjo izbiro in nadzor nad življenjem.

Kriza je povzročila veliko brezposelnost – v EU več kot 25 milijonov ljudi v letu 2012. Prav tako je narasla dolgotrajna brezposelnost. Kljub temu so v mnogih krajih na voljo prosta delovna mesta, morda zato, ker prosilci nimajo potrebnega znanja in spretnosti ali ker so ta prosta delovna mesta v drugi regiji ali državi. ESS premošča to „vrzel v znanju in spretnostih“ tako, da daje iskalcem zaposlitve sodobna znanja in spretnosti ter kvalifikacije – tudi „zelene spretnosti“ – ki jih zahtevajo delodajalci. Iskalcem zaposlitve pomaga tudi pri selitvi po Evropi, da bi našli zaposlitev – na primer s pripravništvi v tujini in jezikovnim usposabljanjem.