Navigation path

Zwiększanie zatrudnienia i mobilności

Celem Europejskiego Funduszu Społecznego jest stworzenie obywatelom Unii Europejskiej większych możliwości znalezienia pracy i odniesienia sukcesu zawodowego. Jest to ważne zwłaszcza obecnie, gdy kryzys gospodarczy zagraża zarówno pracownikom, jak i zatrudniającym ich pracodawcom. EFS podwaja wysiłki, aby przyspieszyć tworzenie miejsc pracy, wspierać osoby poszukujące zatrudnienia i ułatwić utrzymanie pracy ludziom w całej Europie.

Działania EFS na rzecz zwiększenia zatrudnienia obejmują wszystkie sektory gospodarki i grupy ludzi, które mogą potrzebować takiej pomocy. Największy nacisk kładzie się jednak na wsparcie dla grup w najbardziej niekorzystnej sytuacji lub ludzi, którzy mogą odnieść znaczne korzyści z działań EFS w następujących obszarach:

Projekty EFS w całej Europie wspierają tworzenie miejsc pracy, zwiększanie możliwości zatrudnienia większej liczby osób oraz aktywizację zawodową obywateli. Wysiłki te obejmują tysiące programów i projektów oraz szerokie spektrum działań i grup ludzi.

Istockphoto/3349474

Osoby długotrwale bezrobotne korzystają na przykład z pomocy w dziedzinie zdobywania nowych umiejętności i odzyskania motywacji. W przypadku podupadających gałęzi przemysłu EFS oferuje pracownikom nowe, przydatne umiejętności i możliwości poszukiwania pracy — często w nowych, rozwijających się sektorach stanowiących filary nowej gospodarki opartej na ograniczonym zużyciu węgla. Rodzice uzyskują wsparcie ułatwiające powrót do pracy dzięki placówkom opieki nad dziećmi i elastycznym warunkom zatrudnienia. Kobiety są zachęcane do wybierania profesji technicznych, a mężczyźni odbywają szkolenia zawodowe w zakresie opieki i dydaktyki, czyli tradycyjnie sfeminizowanych zawodów. EFS zapewnia pracownikom i osobom poszukującym pracy w całej Europie umiejętności oraz szanse znalezienia zatrudnienia, które dają większy wybór i wpływ na własne życie.

Kryzys gospodarczy spowodował wzrost bezrobocia — w 2012 r. bez pracy pozostawało ponad 25 mln obywateli UE. Nasila się również zjawisko długotrwałego braku zatrudnienia. Mimo to w wielu przypadkach wolne stanowiska są nieobsadzone, często ze względu na brak wymaganych umiejętności kandydatów lub odległość geograficzną. Celem EFS jest wyeliminowanie tej luki przez zaoferowanie osobom poszukującym pracy nowoczesnych, poszukiwanych przez pracodawców umiejętności i kwalifikacji, między innymi tych związanych z ochroną środowiska. EFS ułatwia również osobom poszukującym pracy zmianę miejsca zamieszkania w celu znalezienia zatrudnienia, na przykład w ramach staży zagranicznych i kursów językowych.