Navigation path

Meer werk en mobiliteit

Het doel van het ESF is om Europese burgers betere arbeidskansen te bieden en ze te steunen in de door hen gekozen loopbaan. Dit is vooral nu belangrijk omdat de economische crisis zowel voor werknemers als voor de bedrijven die hen tewerkstellen, een bedreiging vormt. Het ESF verdubbelt zijn inspanningen om in heel Europa meer banen te scheppen, werkzoekenden te steunen en mensen aan het werk te houden.

Het ESF wil de werkgelegenheid stimuleren en richt zich op alle sectoren en op alle groepen mensen die daar baat bij kunnen hebben. Er is echter wel extra aandacht voor groepen die het zwaarder hebben of die extra veel baat kunnen hebben bij ESF-activiteiten op de volgende gebieden:

In heel Europa spelen ESF-projecten een rol bij het scheppen van banen, het creëren van arbeidskansen voor meer mensen en het bevorderen van de arbeidsparticipatie. Deze inspanningen, die bestaan uit duizenden programma’s en projecten, beslaan een breed scala aan activiteiten en groepen mensen.

Istockphoto/3349474

Langdurig werklozen worden bijvoorbeeld geholpen om nieuwe vaardigheden te leren en weer gemotiveerd te raken. In sectoren waarin de activiteit terugloopt, biedt het ESF werknemers nieuwe productieve vaardigheden en kansen, vaak in nieuwe, groeiende sectoren die onderdeel uitmaken van de koolstofarme economie. Ouders kunnen weer gaan werken door gemakkelijkere toegang tot kinderopvang en flexibele arbeidsregelingen. Vrouwen worden aangemoedigd om technisch werk te gaan doen, terwijl mannen worden opgeleid voor beroepen die normaal gesproken worden gedomineerd door vrouwen, zoals in de zorg en het onderwijs. In heel Europa verbetert het ESF de vaardigheden en kansen van werkzoekenden en werknemers waardoor zij meer keuzemogelijkheden en meer zeggenschap over hun leven krijgen.

De crisis heeft geleid tot een hoge werkeloosheid: meer dan 25 miljoen mensen in de EU in 2012. En het percentage langdurig werklozen stijgt ook. Toch blijven er veel vacatures openstaan, misschien omdat sollicitanten niet beschikken over de vereiste vaardigheden of omdat de aangeboden banen zich in een andere regio of ander land bevinden. Het ESF dicht dit ‘gat in de vaardigheden’ door werkzoekenden de moderne vaardigheden en kwalificaties, zoals ‘groene vaardigheden’, aan te bieden waar de werkgevers behoefte aan hebben. Het ESF helpt werkzoekenden ook bij het zoeken naar werk elders in Europa bijvoorbeeld met stages in het buitenland en taallessen.