Navigation path

Rada lielākas darba iespējas un mobilitāti

ESF mērķis ir sniegt Eiropas iedzīvotājiem labākas nodarbinātības izredzes un palīdzēt viņiem gūt panākumus izvēlētajā profesijā. Īpaši svarīgi tas ir šobrīd, kad ekonomiskā krīze apdraud gan darbiniekus, gan uzņēmumus, kuros viņi strādā. ESF ir divkārt palielinājis centienus sekmēt darbavietu izveidi, sniegt atbalstu darba meklētājiem un palīdzēt visā Eiropā noturēt cilvēkus darba tirgū.

ESF apņemšanās palielināt nodarbinātību attiecas uz visām nozarēm un cilvēku grupām, kam tas varētu nākt par labu. Tomēr īpaša uzmanība ir pievērsta grupām, kuras atrodas visnelabvēlīgākajā situācijā vai kurām ESF darbības šajās jomās varētu sniegt vislielāko labumu:

ESF projekti visā Eiropā palīdz atbalstīt darbavietu izveidi, pavērt jaunas darba iespējas aizvien lielākam skaitam cilvēku un aizvien vairāk cilvēku iesaistīt darba tirgū. Šie centieni, kas ietver tūkstošiem programmu un projektu, aptver plašu darbību un cilvēku grupu spektru.

Istockphoto/3349474

Piemēram, ilgtermiņa bezdarbnieki saņem atbalstu jaunu prasmju apgūšanai un motivācijas atgūšanai. Rūpniecības nozarēs, kurās notiek lejupslīde, ESF darbiniekiem sniedz jaunas, produktīvas prasmes un iespējas, kas bieži vien paredzētas jaunām, augošām nozarēm, piemēram, nozarēm, kuras veido daļu no ekonomikas ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni. Vecākiem tiek sniegta iespēja atgriezties darbā, nodrošinot piekļuvi bērnu aprūpes iestādēm un elastīgus darba līgumu noteikumus. Sievietes tiek mudinātas strādāt tehniskās profesijās, savukārt vīrieši apgūst aprūpētāja un pedagoga profesijas, kurās parasti sievietes ir pārsvarā. Visā Eiropā ESF darba meklētājiem un darbiniekiem sniedz prasmes un izredzes, kas paplašina izvēles iespējas un palīdz labāk kontrolēt viņu dzīvi.

Līdz ar krīzi ir iestājies liels bezdarbs — 2012. gadā ES bez darba bija vairāk nekā 25 miljoni cilvēku. Pieaug arī ilgtermiņa bezdarba rādītāji. Tomēr daudzviet vakances paliek tukšas — varbūt tādēļ, ka pretendentiem trūkst vajadzīgo prasmju, vai arī tādēļ, ka piedāvātās darbavietas atrodas citā reģionā vai valstī. ESF palīdz novērst šo prasmju trūkumu, sniedzot darba meklētājiem mūsdienīgas prasmes un kvalifikācijas, tostarp ”videi nekaitīgas prasmes”, ko pieprasa darba devēji. ESF arī palīdz darba meklētājiem pārvietoties Eiropas teritorijā, lai atrastu darbu, piemēram, nodrošinot stažēšanās iespējas ārvalstīs un valodu apmācību.