Navigation path

Työllisyys ja liikkuvuus

Euroopan sosiaalirahaston tavoitteena on tarjota Euroopan kansalaisille parempia työllisyysnäkymiä ja auttaa heitä menestymään valitsemallaan työuralla. Tämä on erityisen tärkeää nyt, kun talouskriisi uhkaa niin työtekijöitä kuin työnantajayrityksiäkin. ESR kaksinkertaistaa panoksensa luodakseen lisää työpaikkoja, tukeakseen työnhakijoita ja auttaakseen ihmisiä kaikkialla Europassa säilyttämään työpaikkansa.

ESR pyrkii kannustamaan työllistymistavoitteita kaikilla aloilla ja auttamaan kaikkia niitä, jotka kuuluvat sen tuen piiriin. Toiminnassa keskitytään kuitenkin eniten kärsiviin ihmisryhmiin ja niihin, jotka voivat hyötyä eniten ESR:n toiminnasta seuraavilla alueilla:

ESR-hankkeilla tuetaan kaikkialla Euroopassa uusien työpaikkojen luomista, uusien työmahdollisuuksien tarjoamisesta entistä useammille ihmisille ja heidän saamistaan mukaan työvoimaan. Nämä tuhansissa eri ohjelmissa ja hankkeissa toteutetut ponnistukset edustavat laajaa kirjoa erilaisia toimintamuotoja ja ihmisryhmiä.

Istockphoto/3349474

Esimerkiksi pitkäaikaistyöttömiä autetaan hankkimaan uusia taitoja ja motivaatiota. Hiipuvilla teollisuudenaloilla ESR tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden hankkia uusia tuottavia taitoja ja mahdollisuuksia usein uusilla kasvavilla aloilla, jotka ovat osa vähähiilistä taloutta. Vanhempia autetaan palaamaan töihin huolehtimalla lastenhoitopalveluiden saatavuudesta ja joustavista työjärjestelyistä. Naisia rohkaistaan ottamaan vastaan teknisen alan töitä ja miehiä koulutetaan perinteisesti naisvaltaisiin hoiva- ja opetusalan ammatteihin. ESR tukee työnhakijoiden ja työntekijöiden pätevöitymistä ja tarjoaa heille työnäkymiä, jotka lisäävät valinnanmahdollisuuksia ja edistävät elämänhallintaa.

Talouskriisi on lisännyt työttömyyttä – yli 25 miljoonaa Euroopan unionin kansalaista oli työttömänä vuonna 2012. Pitkäaikaistyöttömien määrä on myös lisääntynyt. Samalla monin paikoin on avoimia työpaikkoja siksi, että työnhakijoilla ei ole niihin tarvittavaa ammattitaitoa tai työpaikat ovat eri alueella tai eri maassa. ESR pyrkii poistamaan osaamisvajetta tukemalla työnhakijoiden nykyaikaisten taitojen hankintaa ja osaamista niin, että he täyttäisivät työnantajien tarpeet. Näitä taitoja ovat myös niin sanotut ympäristöalan taidot. ESR auttaa ulkomaanharjotteluilla ja kielikoulutuksella työhakijoita siirtymään paikasta toiseen Euroopassa, jotta he löytäisivät töitä.