Navigation path

Tõhusam tööhõive ja liikuvus

ESFi eesmärk on pakkuda Euroopa kodanikele paremaid tööväljavaateid ja aidata neil valitud erialal edukalt karjääri teha. Eriti kehtib see praegusel ajal, kui majanduskriisi tõttu on ohus nii töötajad kui ka neile tööd andvad ettevõtted. ESF kahekordistab oma jõupingutusi töökohtade loomiseks, tööotsijate toetamiseks ja töövõimaluste säilitamiseks kogu Euroopas.

ESFi tööhõive suurendamise ettevõtmised on suunatud kõigile valdkondadele ja rahvastikurühmadele. Siiski keskendutakse rohkem rühmadele, kes on kõige halvemas olukorras või keda võiks oluliselt aidata ESFi tegevus järgmistes valdkondades:

ESFi projektide abil toetatakse kõikjal Euroopas töökohtade loomist, töölepääsemise ja uute töövõimaluste avamist laiemale inimeste ringile. Need jõupingutused, mida tehakse tuhandete programmide ja projektide raames, hõlmavad paljusid tegevusi ja inimrühmi.

Istockphoto/3349474

Näiteks pikaajalistel töötutel aidatakse omandada uusi oskusi ja tugevdada motivatsiooni. Tahaplaanile jäävate valdkondade töötajatele pakub ESF kasulikke oskusi ja võimalusi, mis on tihtipeale seotud tõusuteel olevate uute valdkondadega (näiteks vähem süsinikdioksiidiheidet tekitav majandus). Lapsevanematele pakutavad lapsehoiuvõimalused ja paindlik töökorraldus aitavad neil tagasi tööle minna. Naisi julgustatakse kandideerima tehnikaga seotud töökohtadele, samas kui meestele õpetatakse hoolekande ja õpetamisega seotud erialasid, mis on reeglina naiste pärusmaa. ESF pakub tööotsijatele ja töötajatele kõikjal Euroopas väljavaateid ning oskusi, mis avardavad valikuvõimalusi ja aitavad inimestel oma elu paremini juhtida.

Kriis tõi kaasa suure tööpuuduse – 2012. aastal oli Euroopa Liidus töötuid üle 25 miljoni. Ka pikaajalise töötuse määr on tõusuteel. Samas jäävad vabad töökohad nii mõnelgi pool täitmata – kas siis seetõttu, et töölesoovijatel puuduvad vajalikud oskused või asuvad pakutavad töökohad teises riigis või piirkonnas. Tänu sellele, et ESF pakub tööotsijatele tänapäevaseid oskusi ja kvalifikatsioone, mis on tööandjate seas hinnas (muu hulgas näiteks roheliste valdkondadega seotud oskused), on võimalik see lõhe ületada. Samuti aitab ESF tööotsinguil Euroopas ringi vaadata – pakkudes näiteks võimalusi keeleõppeks ja välismaal stažeerimiseks.