Navigation path

Flere job, større mobilitet

ESF's formål er at give EU-borgerne bedre jobmuligheder og støtte dem undervejs i karrieren. Det er særligt vigtigt i dag, hvor den økonomiske krise har skabt svære vilkår for både arbejdstagerne og de virksomheder, der beskæftiger dem. ESF forstærker indsatsen for at øge jobskabelsen, støtte jobsøgende og bidrage til at holde borgerne i beskæftigelse overalt i Europa.

ESF arbejder på at fremme beskæftigelsen i alle sektorer og grupper, hvor det er relevant. Der sættes specifikt fokus på grupper, der er særligt udsatte, eller som i særlig høj grad kan få gavn af ESF's aktiviteter inden for følgende områder:

Overalt i Europa understøtter ESF's projekter jobskabelse med det formål at skabe nye jobmuligheder for borgerne og sikre flere af dem adgang til arbejdsmarkedet. Arbejdet er fordelt på tusindvis af forskellige programmer og projekter, der dækker et bredt spektrum af aktiviteter og befolkningsgrupper.

Istockphoto/3349474

Langtidsledige hjælpes for eksempel til at erhverve nye kompetencer og genvinde motivationen. I sektorer med afmatning sikrer ESF arbejdstagerne en opgradering af deres kompetencer. Dermed får de nye muligheder for eksempel i de nye vækstsektorer i tilknytning til lavkulstoføkonomien. Forældre får støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet via adgang til børnepasning og fleksible arbejdsvilkår. Kvinder opfordres til at tage job inden for de tekniske fag, og mændene tilbydes uddannelse inden for undervisning og plejesektoren, der traditionelt har været kvindedominerede fag. Overalt i Europa sikrer ESF jobsøgende og arbejdsaktive nye kompetencer og muligheder, der giver flere valgmuligheder og større kontrol over tilværelsen.

Som følge af krisen oplever vi en høj arbejdsløshed med over 25 millioner arbejdsløse i EU i 2012. Antallet af langtidsledige er også stigende. Alligevel oplever mange virksomheder, at de har ledige stillinger, der ikke kan besættes. Det kan være, fordi ansøgerne mangler de krævede kompetencer, eller de ledige job ligger i en anden region eller et andet land. ESF søger at lukke "kompetencegabet" ved at give de jobsøgende opdaterede kompetencer og kvalifikationer – herunder "grønne kompetencer" – som arbejdsgiverne efterspørger. ESF hjælper også de jobsøgende til større jobmobilitet inden for Europa – for eksempel i form af praktikophold i udlandet og sprogundervisning.