Navigation path

Främja socialt företagande

ESF stöder aktivt sociala företag som källor till arbete, i synnerhet grupper av människor som av olika skäl finner det svårt att få arbete.. Dessa personer inkluderar unga långtidsarbetslösa, handikappade personer och människor som bor på landet.

Sociala företag sedda som organisationer befinner sig mellan den offentliga och den privata sektorn. Eftersom de arbetar på kommersiell basis, är deras huvudsyfte att betjäna sina samhällen på ett eller flera sätt. Detta inkluderar skapande av arbetsmöjligheter för människor som annars skulle förbli utan anställning. Ett exempel är en second hand-butik som öppnas i en stad. I affären arbetar handikappade personer som samlar in, sorterar, tvättar och säljarbegagnade kläder. Ett annat exempel är ett företag på landet som utbildar kvinnor i de färdigheter som de lokala företagen behöver eller hjälper dem skapa egna företag för att arbeta i turistsektorn eller för att sälja lokala lantbruksprodukter. Det finns många varianter på sociala företag och de kanvara helt innovativa i sina metoder.

Shutterstock/108462653

ESF stöder ett stort antal sådana sociala företag som hjälper grupper som möter särskilda hinder för arbete: som handikappade personer, människor med psykisk ohälsa, f.d. straffade personer, marginaliserade grupper och många andra.

Detta stöd kan ges i många former. Det kan involvera ledningsutbildning för dem som kommer att styra företaget, erbjuda färdigheter i mänskliga resurser, arbetsrätt, hälso- och sjukvård samt säkerhet osv. Eller kan den inkludera den specifika tekniska förmåga ett företag behöver: kunskaper om turistnäringen, försäljnings- och marknadsföringsfärdigheter eller färdigheter och know-how när det gäller att ge råd åt lokala förtag som ska startas. ESF stöder även sociala företag när det gäller att få ekonomiskt stöd för aktiviteterna och se till att de är hållbara under en lång tid.