Navigation path

Spodbujanje socialnega podjetništva

ESS aktivno podpira ustanavljanje socialnih podjetij kot vira delovnih mest, predvsem za skupine ljudi, ki iz različnih razlogov težko najdejo zaposlitev. Med njimi so dolgotrajno brezposelni mladi, invalidi in ljudje v podeželskih skupnostih.

Organizacijsko gledano sodijo socialna podjetja med javni in zasebni sektor. Delujejo na komercialni osnovi, vendar je njihov glavni namen služiti svoji skupnosti na enega ali več načinov. To zajema ustvarjanje možnosti za zaposlitev ljudi, ki bi sicer lahko ostali brezposelni . Tak primer je trgovina z rabljenimi oblačili v mestu. V njej so zaposleni invalidi, ki zbirajo, sortirajo, čistijo in prodajajo rabljena oblačila. Drug primer je podjetje, ustanovljeno na podeželju, ki usposablja ženske glede na potrebe lokalnih podjetij ali jim pomaga, da se samozaposlijo v lastnem podjetju v turističnem sektorju ali v prodaji lokalnih kmetijskih proizvodov. Obstajajo številne različice socialnih podjetij, ki so lahko v svojih pristopih zelo inovativne.

Shutterstock/108462653

ESS podpira široko paleto socialnih podjetij, namenjenih skupinam, ki se spopadajo s posebnimi ovirami pri zaposlitvi: med njimi so invalidi, osebe z duševnimi težavami, nekdanji obsojenci kaznivih dejanj, odrinjene skupnosti in številni drugi.

Ta podpora ima številne oblike. Tistim, ki bodo vodili podjetja, lahko zagotavlja usposabljanje za upravljanje, lahko ponuja znanja in spretnosti na področju človeških virov, delovnega prava, zdravja, varnosti in podobno. Lahko pa zajema tudi posebna tehnična znanja in spretnosti, ki jih potrebuje podjetje: poznavanje turizma, znanje in spretnosti s področja prodaje in trženja ali spretnosti in strokovno znanje za svetovanje novonastalim lokalnim podjetjem. ESS podpira socialna podjetja tudi pri iskanju finančne podpore za njihove dejavnosti in zagotavljanju dolgoročne vzdržnosti njihovih dejavnosti.