Navigation path

Podpora sociálnych podnikov

ESF aktívne podporuje zriaďovanie sociálnych podnikov ako zdrojov pracovných miest, a to najmä pre skupiny ľudí, ktoré majú z rôznych dôvodov ťažkosti pri hľadaní práce. Týka sa to dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí, ľudí so zdravotným postihnutím a ľudí z vidieckych spoločenstiev.

Sociálne podniky sú organizácie na pomedzí verejného a súkromného sektora. Pôsobia síce na obchodnej báze, no ich hlavným účelom je určitým spôsobom slúžiť spoločenstvám týchto ľudí. Jedným zo spôsobov je vytváranie pracovných príležitostí pre ľudí, ktorí by inak boli nezamestnaní. Môže ísť napríklad o obchod s oblečením z druhej ruky zriadený v meste. Zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí zbierajú, triedia, čistia a opätovne predávajú použité oblečenie. Iným príkladom je spoločnosť založená vo vidieckom regióne, ktorá školí ženy v oblasti zručností potrebných v miestnych podnikoch, alebo ktorá im pomáha pri založení živnosti, aby mohli slúžiť cestovnému ruchu alebo predávať miestne poľnohospodárske výrobky. Sociálny podnik môže mať mnoho podôb a často môže využívať inovatívne prístupy.

Shutterstock/108462653

ESF podporuje široké spektrum takýchto sociálnych podnikov zameraných na skupiny, ktoré čelia osobitným prekážkam pri hľadaní práce: patria medzi ne ľudia so zdravotným postihnutím, osoby s mentálnymi problémami, bývalí trestanci, spoločenstvá odsunuté na okraj a mnohé ďalšie.

Podpora má veľa podôb. Jej súčasťou môže byť odborné vzdelávanie v oblasti riadenia pre záujemcov o založenie podniku, v ktorom možno nadobudnúť zručnosti z oblasti ľudských zdrojov, zamestnaneckého práva, ochrany zdravia a bezpečnosti a podobne. Prípadne sa môže zameriavať na osobitné technické zručnosti, ktoré podnik potrebuje: vedomosti o obchode v cestovnom ruchu, zručnosti v oblasti predaja a marketingu alebo zručnosti, znalosti a skúsenosti v oblasti poradenstva miestnym začínajúcim spoločnostiam. ESF zároveň podporuje sociálne podniky, aby hľadali podporu pre svoje činnosti a zabezpečovali ich dlhodobú udržateľnosť.