Navigation path

Promovarea întreprinderilor sociale

FSE sprijină activ înființarea de întreprinderi sociale ca sursă de locuri de muncă, în special pentru grupurile de persoane care se confruntă cu diferite obstacole în calea angajării. Printre aceste grupuri se numără șomerii pe termen lung, persoanele cu dizabilități și membrii comunităților rurale.

Ca organizații, întreprinderile sociale se situează între sectorul public și cel privat. Deși funcționează potrivit unui sistem comercial, scopul lor principal este de a fi utile comunităților lor într-unul sau mai multe moduri. Printre acestea se numără crearea de oportunități de angajare pentru persoanele care altfel ar rămâne fără un loc de muncă  . Un exemplu este un magazin de haine second-hand înființat într-un orășel. Magazinul angajează persoane cu dizabilități pentru a colecta, a sorta, a curăța și a revinde îmbrăcăminte la mâna a doua. Un alt exemplu este o companie înființată într-o regiune rurală, care le oferă femeilor cursuri axate pe competențele cerute de firmele locale sau le ajută să demareze o activitate independentă pentru a lucra în sectorul turismului sau a vinde produsele fermei locale. Există numeroase variante de întreprinderi sociale, abordările acestora putând fi deosebit de inovatoare.

Shutterstock/108462653

FSE susține o varietate bogată de asemenea întreprinderi, adresate grupurilor care se confruntă cu obstacole în calea angajării : de exemplu, persoanele cu dizabilități, cele cu probleme de sănătate mintală, foștii condamnați, comunitățile marginalizate și multe altele.

Acest sprijin îmbracă numeroase forme. El poate să implice cursuri de management pentru cei care vor conduce întreprinderile, oferindu-le competențe privind resursele umane, legislația muncii, sănătatea și siguranța etc. Pe de altă parte, ele pot include competențele tehnice specifice de care are nevoie o întreprindere: cunoștințe privind domeniul turismului, competențe de vânzări și marketing sau competențe și know-how pentru consilierea companiilor locale recent înființate. De asemenea, FSE ajută întreprinderile sociale să găsească sprijin financiar pentru activitățile lor și să își asigure un caracter durabil pe termen lung.