Navigation path

Promowanie przedsiębiorstw społecznych

Europejski Fundusz Społeczny aktywnie wspiera tworzenie przedsiębiorstw społecznych, które są źródłem nowych miejsc pracy zwłaszcza w przypadku grup ludzi mających z różnych względów trudności ze znalezieniem zatrudnienia. Dotyczy to między innymi młodych osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych i mieszkańców obszarów wiejskich.

Z perspektywy organizacyjnej przedsiębiorstwa społeczne działają między sektorami publicznym i prywatnym. Mimo że działalność przedsiębiorstw społecznych ma charakter komercyjny, ich głównym zadaniem jest obsługa społeczności na różne sposoby. Obejmuje to między innymi ułatwianie znalezienia pracy osobom, które w innej sytuacji mogłyby pozostawać bezrobotne . Przykładem może być sklep z używaną odzieżą otwarty w jednym z miast. Zatrudnione w sklepie osoby niepełnosprawne zbierają, segregują, piorą i sprzedają używane ubrania. Innym przykładem jest firma założona w regionie wiejskim, która prowadzi szkolenia dla kobiet w zakresie kwalifikacji oczekiwanych przez lokalne przedsiębiorstwa lub ułatwia im rozpoczęcie działalności na własny rachunek w branży turystycznej lub sprzedaży lokalnych produktów rolnych. Przedsiębiorstwa społeczne są bardzo zróżnicowane, a ich działalność może być wyjątkowo innowacyjna.

Shutterstock/108462653

EFS wspiera wiele różnych przedsiębiorstw społecznych, które zajmują się grupami zmagającymi się ze szczególnymi trudnościami dotyczącymi znalezienia pracy  — osobami niepełnosprawnymi, chorymi psychicznie, byłymi sprawcami przestępstw, społecznościami zmarginalizowanymi itd.

Wsparcie może być udzielane na wiele sposobów. Może na przykład obejmować szkolenia w zakresie zarządzania, zasobów ludzkich, prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy zarządzania dla osób, które będą prowadzić przedsiębiorstwa. Szkolenia mogą również dotyczyć konkretnych umiejętności potrzebnych w przedsiębiorstwie społecznym, takich jak obsługa turystów, sprzedaż i marketing lub kwalifikacje i wiedza w dziedzinie uruchamiania lokalnych firm. Europejski Fundusz Społeczny wspiera również przedsiębiorstwa społeczne, ułatwiając im zdobywanie środków finansowych na działalność oraz osiągnięcie długoterminowej stabilności.