Navigation path

Sociaal ondernemen

Het ESF stimuleert op een actieve manier het vestigen van maatschappelijke ondernemingen als bron van werkgelegenheid, met name voor groepen mensen die om uiteenlopende redenen moeilijkheden ondervinden bij het vinden van werk. Het gaat bijvoorbeeld om jonge langdurig werklozen, gehandicapte mensen en mensen op het platteland.

Maatschappelijke ondernemingen bevinden zich als organisatie tussen de overheids- en particuliere sector in. Ze werken op commerciële basis, maar hun voornaamste doel is dat ze de gemeenschap op een of meer manieren dienen, bijvoorbeeld door het scheppen van arbeidskansen voor mensen die anders werkloos zouden blijven. Een voorbeeld hiervan is een winkel met tweedehands kleding die in een stad wordt opgezet. De winkel verschaft werk aan gehandicapte mensen die tweedehands kleding inzamelen, sorteren, reinigen en opnieuw verkopen. Een ander voorbeeld is een bedrijf dat wordt gevestigd op het platteland; in het bedrijf krijgen vrouwen de vaardigheden die nodig zijn in een dorpswinkel of ze worden geholpen om als freelancer aan het werk te gaan in de toeristensector of in de verkoop van streekproducten. Er zijn veel verschillende soorten maatschappelijke ondernemingen en ze kunnen behoorlijk innovatief zijn in hun aanpak.

Shutterstock/108462653

Het ESF steunt een breed scala van dergelijke maatschappelijke ondernemingen die zich richten op groepen die bepaalde obstakels tegenkomen als ze willen werken: bijvoorbeeld gehandicapte mensen, mensen met psychische problemen, ex-delinquenten, kansarme bevolkingsgroepen en talrijke andere groepen.

Deze steun kan vele vormen aannemen. Het kan gaan om managementtraining voor mensen die een bedrijf willen leiden; men leert dingen over personeelsmanagement, arbeidswetten, gezondheid en veiligheid en dergelijke. Of het gaat om specifieke technische vaardigheden die nodig zijn voor een onderneming: kennis van de toeristenindustrie, verkoop- en marketingvaardigheden of vaardigheden en kennis om plaatselijk startende bedrijven advies te kunnen geven. Het ESF steunt maatschappelijke ondernemingen ook bij het vinden van financiële steun voor hun activiteiten, en zorgt ervoor dat die duurzaam zijn op de lange termijn.