Navigation path

Veicina sociālo uzņēmumu izveidi

ESF aktīvi atbalsta sociālo uzņēmumu izveidi, jo tie var kalpot par jaunu darbavietu avotu, jo īpaši tām iedzīvotāju grupām, kam dažādu iemeslu dēļ ir grūti atrast darbu. Šīs grupas ir ilgstoši bez darba esoši jaunieši, invalīdi un lauku kopienās dzīvojošie cilvēki.

Sociālie uzņēmumi atrodas pa vidu starp valsts un privāto sektoru. Lai gan to darbībai ir komerciāls raksturs, to galvenais mērķis ir vienā vai vairākos veidos kalpot vietējām kopienām. Minētajā mērķī ietilpst arī nodarbinātības iespēju radīšana cilvēkiem, kuri citādi varētu palikt bez darba . Kā piemēru var minēt pilsētā atvērtu lietoto apģērbu veikalu. Tajā strādā invalīdi, kas lietotos apģērbus savāc, šķiro, mazgā un pārdod tālāk. Kā cits piemērs minams lauku reģionā izveidots uzņēmums, kurā sievietes apgūst vietējo uzņēmumu pieprasītas prasmes vai arī saņem palīdzību darbības uzsākšanai tūrisma nozarē vai vietējo zemnieku saimniecību produkcijas tirdzniecībā kā pašnodarbinātas personas. Sociālie uzņēmumi var būt ļoti dažādi, un to izmantotās pieejas var būt visai inovatīvas.

Shutterstock/108462653

ESF atbalsta ļoti plašu šādu sociālo uzņēmumu spektru, kas strādā ar grupām, kuras darba meklējumos saskaras ar īpašām grūtībām, piemēram, ar invalīdiem, ar cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem, ar bijušajiem likumpārkāpējiem, ar atstumtām kopienām un daudzām citām grupām.

Atbalsts tiek sniegts daudzos veidos. Tas var būt apmācību kurss vadībā, kurā cilvēki, kas vadīs šos uzņēmumus, var apgūt cilvēkresursu vadības, darba likumdošanas, veselības aizsardzības un darba drošības, kā arī citas zināšanas. Tas var būt arīapmācību kurss, kurā tiek apgūtas uzņēmumam vajadzīgās īpašās tehniskās prasmes — tūrisma nozarē vajadzīgās zināšanas, pārdošanas un tirgvedības prasmes vai arī prasmes un zināšanas, kas vajadzīgas, lai sniegtu konsultācijas vietējiem jaunizveidotajiem uzņēmumiem. ESF arī atbalsta sociālos uzņēmumus to centienos atrast finansējumu savai darbībai un nodrošināt, ka to darbība ir ilgtspējīga ilgākā laika posmā