Navigation path

Socialinių įmonių skatinimas

ESF aktyviai remia socialinių bendrovių kūrimą, kurios yra darbo vietų šaltinis, ypač grupėms asmenų, kuriems dėl įvairių priežasčių sunku dirbti kartu. Tai gali būti ilgą laiką nedirbę jaunuoliai, neįgalūs žmonės ir žmonės, gyvenantys kaimo bendruomenėse.

Kaip organizacijos, socialinės bendrovės yra tarp viešojo ir privataus sektorių. Nors jos veikia komerciniu pagrindu, pagrindinis jų tikslas yra vienu ar keliais būdais tarnauti savo bendruomenėms. Tai apima įsidarbinimo galimybių kūrimą asmenims, kurie priešingu atveju gali likti bedarbiais. Pavyzdžiu galėtų būti dėvėtus drabužius parduodančių parduotuvių steigimas mieste. Jose įdarbinami neįgalūs žmonės, kurie renka, rikiuoja, valo ir perparduoda dėvėtus drabužius. Kitas pavyzdys – kaimo regione įkurta bendrovė, apmokanti vietines moteris įgūdžių, kurių reikia vietinėms bendrovėms, arba padedanti joms įkurti bendrovę ir dirbti savarankiškai aptarnaujant turizmo sektorių arba parduodant vietinius ūkininkų produktus. Yra įvairūs socialinės bendrovės tipai ir jų veikla taip pat gali būti novatoriška.

Shutterstock/108462653

ESF remia įvairias socialines bendroves, orientuotas į grupes, susiduriančias su ypatingomis kliūtimis ieškant darbo: tai gali būti neįgalūs, turintys protinės sveikatos problemų žmonės, bausmę atlikę asmenys, atstumtųjų bendruomenės ir daug kitų.

Pagalbos formos gali būti įvairios. Tai gali būti vadovavimo mokymai norintiems vadovauti bendrovėms žmonėms, siūlant įgūdžius žmogiškųjų išteklių, įdarbinimo teisės, sveikatos ir saugos bei pan. srityse. Arba tai gali būti specifinės techninės žinios, kurių reikia bendrovėms: turizmo komercijos žinios, prekybos ir rinkodaros įgūdžiai arba vietinių naujai įsteigtų bendrovių konsultavimo įgūdžiai ir žinios. ESF taip pat padeda socialinėms bendrovėms gauti finansinės pagalbos savo veiklai ir užtikrinti, kad ji būtų tvari ilgą laiką.