Navigation path

Promicanje socijalnog poduzetništva

ESF aktivno podržava osnivanje društvenih poduzeća kao izvora novih radnih mjesta, posebno za skupine koje iz različitih razloga teško pronalaze zaposlenje. One uključuju dugoročno nezaposlene, osobe s posebnim potrebama i ljude u ruralnim zajednicama.

Kao organizacije, društvena poduzeća smještena su između javnog i privatnog sektora. Rade na komercijalnoj osnovi, ali je njihova primarna svrha služiti zajednicama na jedan ili više načina. To uključuje stvaranje mogućnosti zapošljavanja ljudi koji bi inače možda ostali nezaposleni. Primjer je prodavaonica rabljene odjeće otvorena u gradu. U njoj su zaposlene osobe s posebnim potrebama koje prikupljaju, razvrstavaju, čiste i ponovno prodaju rabljenu odjeću. Drugi je primjer poduzeće osnovano u ruralnom području koje obučava žene u vještinama potrebnim za lokalna poduzeća ili im pomaže u samozaposlenju i radu u turističkom sektori ili pak prodaji lokalnih poljoprivrednih proizvoda. Postoji mnogo različitih oblika društvenih poduzeća, a ona mogu biti vrlo inovativna u pristupu.

Shutterstock/108462653

ESF podržava široku lepezu takvih društvenih poduzeća u svrhu pomoći skupinama koje se suočavaju s posebnim preprekama u radu: primjerice osoba s posebnim potrebama, s mentalnim zdravstvenim problemima, bivšim osuđenicima, marginaliziranim zajednicama i mnogim drugim.

Podrška se odvija u različitim oblicima. Ona može uključivati osposobljavanje na području upravljanja za osobe koje će voditi poduzeća, pružanje vještina na području ljudskih potencijala, radnog prava, zdravstva i sigurnosti itd. Također može uključivati specifične tehničke vještine potrebne poduzećima: poznavanje turističke struke, prodaje i marketinga ili vještina i znanja potrebnih za savjetovanje lokalnih novoosnovanih poduzeća. ESF također pruža podršku društvenim poduzećima u pronalaženju financijske potpore za aktivnosti te osiguravanju njihove dugoročne održivosti.