Navigation path

Sosiaalisia yrittämistä

ESR tukee aktiivisesti sosiaalisten yritysten perustamista, koska sitä kautta syntyy uusia työpaikkoja erityisesti nuorille, joiden voi olla eri syistä muuten vaikea työllistyä. Tällaisia ryhmiä ovat nuoret pitkäaikaistyöttömät, vammaiset ja maaseudun asukkaat.

Organisaationa sosiaaliset yritykset ovat julkisen ja yksityisen sektorin välimaastossa. Ne toimivat kaupalliselta pohjalta, mutta niiden ensisijainen tarkoitus on palvella yhteisöjään yhdellä tai usealla tavalla, kuten luomalla työpaikkoja ihmisille, jotka eivät muutoin työllistyisi. Yksi esimerkki on erääseen kaupunkiin perustettu kierrätysvaatteiden liike. Siellä työskentelee vammaisia, jotka keräävät, lajittelevat, pesevät ja myyvät edelleen käytettyjä vaatteita. Toinen esimerkki on maaseudulla toimiva yritys, jossa opetetaan naisille lähialueen yrityksissä tarvittavia taitoja tai autetaan heitä perustamaan omia yrityksiä ja toimimaan matkailualalla tai lähialueen maataloustuotteiden myynnissä. Sosiaalisia yrityksiä on monenlaisia, ja niiden toimintatavat voivat olla hyvinkin innovatiivisia.

Shutterstock/108462653

ESR tukee monenlaisia sosiaalisia yrityksiä, joiden toiminta on suunnattu ryhmille, joilla on erityisiä työnteon esteitä,: kuten vammaisille, mielenterveyskuntoutujille, entisille rikollisille, syrjäytyneille yhteisöille ja monille muille.

Tukimuotoja on monenlaisia. Tuki voi olla johtamiskoulutusta yrittäjille, henkilöstöhallintoon, työlainsäädäntöön, terveydenhoitoon ja turvallisuuteen liittyvää koulutusta jne. Se voi myös olla yrityksen tarvitsemien tiettyjen taitojen, kuten matkailualaan liittyvän tietämyksen, myynti- ja markkinointitaitojen tai paikallisten aloittelevien yritysten tarvitsemien tietojen ja taitojen neuvontaa. ESR auttaa sosiaalisia yrityksiä myös etsimään rahoitustukea toimintaansa varten ja varmistaa, että tuki on riittävän pitkäkestoista.