Navigation path

Sotsiaalse ettevõtluse edendamine

ESF toetab aktiivselt sotsiaalsete ettevõtete loomist töökohtade pakkujana, eriti rahvastikurühmadele, kellel on mitmel põhjusel raske tööd saada. Nende seas on noored pikaajalised töötud, puuetega inimesed ja maapiirkondade elanikud.

Organisatsioonilises mõttes on sotsiaalsed ettevõtted avaliku ja erasektori vahepeal. Tegutsedes küll ärilistel alustel, on nende esmane eesmärk teenida ühel või mitmel viisil kogukonna huve. Muu hulgas luuakse töövõimalusi inimestele, kes muidu võivad jäädagi töötuks. Näiteks võib tuua ühes linnas rajatud kasutatud riiete poe, kus riideid koguvad, sorteerivad, puhastavad ja müüvad puuetega inimesed. Teine näide on maapiirkonnas asutatud ettevõte, mis pakub naistele koolitust kohalikes ettevõtetes vajalike oskuste omandamiseks või aitab neil alustada füüsilisest isikust ettevõtjana tegevust turismiteenuste pakkuja või kohalike talutoodete müüjana. Sotsiaalne ettevõtlus võib olla väga eripalgeline ja kasutada uuenduslikke lähenemisviise.

Shutterstock/108462653

ESF toetab mitmesuguseid taolisi sotsiaalseid ettevõtteid, mille tegevus on suunatud rahvastikurühmadele, kelle pääs tööle on takistatud: näiteks puuete ja vaimse tervise probleemidega inimesed, kinnipidamiskohtadest vabanenud, tõrjutud rühmad ja paljud teised.

Toetust jagatakse mitmel moel. Selleks võib olla juhtimiskoolitus ettevõtete tulevastele juhtidele, teadmiste jagamine personalijuhtimise, tööõiguse, töötervishoiu ja -ohutuse alal vms. Samuti võivad sinna alla kuuluda ettevõttele vajalikud tehnilised erioskused: turismivaldkonna tundmine, müügi- ja turundusoskused või kohalike idufirmade nõustamise alased teadmised ja oskused. Samuti aitab ESF sotsiaalsetel ettevõtetel leida tegutsemiseks rahalist toetust ning tagada pikaajalise jätkusuutlikkuse.