Navigation path

Støtte til sociale virksomheder

ESF støtter aktivt etablering af sociale virksomheder som et middel til jobskabelse, navnlig for grupper, der af forskellige årsager har vanskeligt ved at komme i arbejde. Det kan være langtidsledige, handicappede og mennesker i landområderne.

Som organisationstype ligger de sociale virksomheder i et grænseområde mellem den private og den offentlige sektor. De driver kommerciel virksomhed, men deres primære formål er at løse samfundsmæssige opgaver. Det kan være at skabe jobmuligheder for personer, der ellers ville være arbejdsløse. Et eksempel kunne være en genbrugsbutik. Den ansætter handicappede til at indsamle, sortere, vaske og sælge genbrugstøj. Et andet eksempel kunne være en virksomhed i et landområde, der uddanner kvinder inden for områder, som de lokale virksomheder efterspørger, eller hjælper dem til at etablere sig som selvstændige inden for turisterhverv eller salg af lokale gårdprodukter. Der findes mange forskellige typer sociale virksomheder, og de kan være særdeles innovative i deres tilgang.

Shutterstock/108462653

ESF støtter en lang række sociale virksomheder, hvis indsats er målrettet mod grupper med særlige forhindringer i forhold til at komme ind på arbejdsmarkedet. Det kan være handicappede, personer med psykiske problemer, tidligere kriminelle, udkantssamfund og meget andet.

Støtten ydes på mange forskellige måder. Det kan være i form af at uddanne de personer, der skal drive virksomhederne, inden for ledelse, HR, arbejdsret, arbejdsmiljø osv. Det kan være uddannelse i konkrete tekniske kompetencer, som virksomheden har brug for, viden om turistindustrien, salg og markedsføring eller viden og ekspertise inden for rådgivning af lokale opstartsvirksomheder. ESF støtter også sociale virksomheder i at finde finansiering til aktiviteterne samt i at sikre, at de er bæredygtige på lang sigt.