Navigation path

Насърчаване на социалното предприемачество

ЕСФ активно подкрепя създаването на социални предприятия като източник на работни места, особено за групи от хора, които изпитват затруднения с намирането на работа по редица причини. Те включват млади дългосрочно безработни лица, хора с увреждания и хора в селските общности.

Като организации социалните предприятия се намират между обществения и частния сектор. Въпреки че функционират като търговски дружества, тяхната основна цел е да служат на своите общности по един или няколко начина. Това включва създаването на възможности за работа за хора, които в противен случай може да останат без работа. Пример за подобно предприятие е магазин за дрехи втора употреба, създаден в малък град. Той осигурява работа на хора с увреждания, които събират, сортират, почистват и препродават дрехите. Друг пример е фирма, създадена в селски район, която обучава жени за придобиване на умения, необходими за местните предприятия, или им помага да се регистрират като самостоятелно заети лица, предоставящи услуги за туристическия сектор или продажбата на местни селскостопански продукти. Съществуват различни варианти на социално предприятие и те могат да бъдат доста иновативни в своите подходи.

Shutterstock/108462653

ЕСФ подпомага широк кръг от подобни социални предприятия, насочени към групи, които са изправени пред конкретни пречки за намиране на работа: например хора с увреждания, хора с проблеми, свързани с психичното здраве, бивши затворници, маргинализирани общности и много други.

Тази подкрепа приема разнообразни форми. Тя може да включва обучение в управленски умения за онези, които ще ръководят предприятията, предлагащо умения в областта на човешките ресурси, трудовото законодателство, здравето и безопасността и т.н. Или може да включва специфичните технически умения, от които дадено предприятие се нуждае: познания за туристическия бизнес, умения за продажби и маркетинг или умения и знания за консултиране на новосъздадени фирми. Освен това ЕСФ подкрепя социалните предприятия при намирането на финансова подкрепа за дейностите им и за гарантиране на дългосрочната им устойчивост.