Navigation path

Hjälpa människor sätta nya mål

Den andel arbeten som kräver stora färdigheter inom ekonomin växer och Europa behöver mer människor med högskoleutbildning. ESF finansierar innovativa förbättringar för lärarutbildning på högskolenivå,stöder partnerskap med industrin samt vidgar deltagande för de grupper av människor som är underrepresenterade inomhögre utbildning.

En bättre tillgång till högutbildade personer är avgörande för Europas ekonomiska välbefinnande. Det kommer att vara akademiker och utexaminerade studenter från andra utbildningsinstitutioner inom servicesektorn som till stor del kommer att äga de förvaltningsfärdigheter, vetenskapliga och konstnärliga talanger och tekniskt kunnande som kommer att föra Europa vidare in i den växande digitala ekonomin.

  • Därför stödjer ESF starkt ett vidgat tillträde till universitet och högskolor samt aktiviteter för att förbättra dessas kvalitet. Studenter från underrepresenterade och utsatta grupper, sometniska minoriteter får hjälp med att gå in i högre utbildning,liksom vuxna som lär sig.
  • Institutioner för högre utbildning får också hjälp med att utveckla nya och innovativa meriter och utbildningsmetoder, som IT-baserad inlärning. Dessa bidrar till öppnare utbildningsresurser som stöder möjligheter till livslångt lärande för arbetstagare och arbetssökande som behöver uppgradera sina färdigheter.
Shutterstock/41035354
  • Partnerskap och nätverksarbete mellan universitet och yrkesskolor samt lokala och regionala arbetsgivare stöds, både för att presentera studenterna för potentiella arbetsgivare samt för att ge företagen en röst i den akademiska världen och garantera att universitetskvalifikationerna är relevanta för de arbeten och karriärvägar som finns tillgängliga. 
  • ESF-projekten erbjuder studenterna kurser i entreprenörskap, problemlösning och kreativa färdigheter som kompletterar destudier de valt och gör att delättare kommer att passa in i arbetsvärlden. Universitetens forskningsfakulteter tar emot finansiering för att kunna ta sig an fler utexaminerade studenter och får stöd att bygga upp transeuropeiska nätverk tillsammans med andra forskningsgrupper.

Generellt sett är en bredare tillgång till utbildning inom servicesektorn och universitet och högskolor som tillhandahåller detta en ESF-prioritet. En bredare tillgång innebär att man garanterar att kvinnor får studera tekniska ämnen, eftersom de är underrepresenteradei denna sektor. Detta gör man till exempel genom att stödja kvinnliga akademiker som kan agerarollmodeller. Dessutom vill man hjälpa utsatta grupper att delta genom initiativ som uppmuntrar immigranter, handikappade och unga romer att anta utmaningen som högskoleutbildning innebär samtatt utveckla sina talanger.