Navigation path

Aspirații mai înalte

Posturile care necesită competențe ridicate au o pondere tot mai mare în economie, iar Europa are nevoie de mai multe persoane cu studii universitare. FSE finanțează perfecționările inovatoare ale predării la nivel universitar, sprijinind parteneriatele cu industria și facilitând participarea persoanelor din categoriile subreprezentate în învățământul superior.

Creșterea numărului de persoane cu studii avansate este vitală pentru bunăstarea economică a Europei în ansamblu. Absolvenții universităților și ai altor instituții de învățământ superior sunt cei care vor asigura, în mare parte, competențele de management, talentul științific și artistic și know-how-ul ingineresc pentru a duce Europa mai departe în domeniul tot mai dezvoltat al economiei digitale.

  • De aceea, FSE susține puternic facilitarea accesului la universități și colegii, precum și activitățile menite a spori calitatea acestora. Studenții care aparțin grupurilor  vulnerabile, cum ar fi minoritățile etnice , sunt ajutați să facă trecerea la învățământul superior, de același sprijin beneficiind și studenții adulți.
  • Instituțiile de învățământ superior sunt şi ele ajutate să dezvolte programe și metode de predare noi și inovatoare – cum ar fi învățarea bazată pe tehnologia informației. Se creează astfel resurse educaționale mai deschise, sprijinindu-se oportunitățile de învățare pe tot parcursul vieții  pentru persoanele care doresc sau au deja un loc de muncă și care au nevoie să își dezvolte competențele.
Shutterstock/41035354
  • Sunt susținute parteneriatele și rețelele care pun în legătură universitățile și colegiile de formare vocațională cu angajatorii locali și regionali, atât pentru a le face cunoștință studenților cu potențialii angajatori, cât și pentru a face auzite cerințele firmelor în lumea academică și a asigura caracterul relevant al calificărilor absolvenților pentru locurile de muncă și carierele disponibile.
  • Proiectele FSE le oferă studenților cursuri de antreprenoriat , rezolvarea problemelor și competențe creative, completându-le studiile alese și pregătindu-i mai bine pentru lumea profesională. Departamentele de cercetare din cadru universităților obțin finanțare pentru a coopta mai multe persoane de la nivel postuniversitar și beneficiază de sprijin pentru realizarea unor rețele transeuropene cu alte grupuri de cercetare.

În ansamblu, facilitarea accesului la învățământul superior și la universitățile și colegiile care oferă asemenea cursuri reprezintă o prioritate a FSE. Facilitarea accesului înseamnă încurajarea femeilor să abordeze specializările tehnice în care sunt subreprezentate – promovând, de exemplu, crearea de rețele și invitând reprezentante proeminente ale lumii academice, care să devină exemple de urmat. Tot în această direcție se înscrie și susținerea participării grupurilor defavorizate, prin inițiative care încurajează imigranții, persoanele cu dizabilități și tinerii de etnie romă să accepte provocarea învățământului superior și să își dezvolte talentele.