Navigation path

Hogerop komen

Het percentage kennisbanen in de economie groeit en Europa heeft behoefte aan meer mensen met een opleiding op tertiair niveau. Het ESF financiert innovatieve verbeteringen in het onderwijs op tertiair niveau, steunt partnerschappen met de industrie en zorgt dat mensen die ondervertegenwoordigd zijn in het hoger onderwijs er ook aan kunnen deelnemen.

Een groter aantal hoogopgeleide mensen is essentieel voor het economisch welzijn van Europa als geheel. Het zijn vooral de mensen die zijn afgestudeerd aan de universiteit en andere onderwijsinstellingen op tertiair niveau die zullen voorzien in de managementvaardigheden, het wetenschappelijke en kunstzinnige talent en de technische kennis die Europa verder brengen in de groeiende digitale economie.

  • Daarom steunt het ESF makkelijker toegang tot universiteiten en hogescholen en steunt het activiteiten voor een betere kwaliteit van die instellingen. Studenten uit ondervertegenwoordigde en kwetsbare groepen, zoals etnische minderheden, krijgen de mogelijkheid om naar het tertiair onderwijs te gaan, net als volwassen studenten.
  • Instellingen voor tertiair onderwijs worden ook geholpen bij het ontwikkelen van nieuwe en innovatieve onderwijsprogramma’s en -methoden, zoals op IT gebaseerd leren. Hierdoor wordt het onderwijs toegankelijker en zijn er meer mogelijkheden voor leen leven lang leren voor werknemers en werkzoekenden die hun vaardigheden moeten vergroten.
Shutterstock/41035354
  • Er is steun voor partnerschappen en netwerkvorming tussen universiteiten en beroepsopleidingen en lokale en regionale werkgevers. Zo kunnen studenten kennismaken met potentiële werkgevers, krijgt het bedrijfsleven een stem in de academische wereld en wordt ervoor gezorgd dat afstudeerkwalificaties relevant zijn voor de beschikbare banen en loopbaantrajecten.
  • ESF-projecten bieden studenten cursussen in ondernemerschap, probleemoplossing en creatieve vaardigheden die een aanvulling vormen op hun studie en hen beter uitrusten voor de arbeidsmarkt. Universitaire onderzoeksafdelingen krijgen financiering om meer postdoctorale studenten aan te nemen en worden gesteund om trans-Europese netwerken op te bouwen met andere onderzoeksgroepen.

In het algemeen is makkelijker toegang tot tertiair onderwijs en tot de universiteiten en hogescholen die daarin voorzien een prioriteit van het ESF. Ruimere toegang betekent dat vrouwen worden aangemoedigd technische vakken te volgen waarin ze ondervertegenwoordigd zijn, bijvoorbeeld door netwerkvorming te stimuleren en vooraanstaande vrouwelijke academici uit te nodigen die kunnen fungeren als rolmodel. Ook krijgen kansarme groepen de mogelijkheid deel te nemen, door initiatieven om immigranten, gehandicapten en jonge Roma aan te moedigen om de uitdaging van een hogere opleiding aan te gaan en hun talenten te ontwikkelen.