Navigation path

Pagalba siekiant tikslo

Itin didelių įgūdžių reikalaujančių darbo vietų dalis ekonomikoje auga ir Europai reikia daugiau žmonių, baigusių trečiosios pakopos mokslus. ESF finansuoja novatoriškus trečiosios pakopos lygio mokymo patobulinimus, remdamas partnerystes su pramone ir atverdamas dalyvauti jose galimybę žmonėms, kurie yra nepakankamai atstovaujami aukštojo mokslo institucijose.

Geresnis itin išsilavinusių žmonių paruošimas yra gyvybiškai svarbus visos Europos ekonomikos gerovei. Būtent universitetų ir kitų trečiojo lygmens švietimo institucijų absolventai plačiai skleis vadovavimo įgūdžius, mokslinį ir meninį talentą bei inžinerijos žinias, lydėdami Europą į augančią skaitmeninę ekonomiką.

  • Todėl ESF aktyviai remia gausesnį stojimą į universitetus ir koledžus, o taip pat veiklą, skirtą pagerinti jų kokybę. Nepakankamai atstovaujamų bei pažeidžiamų grupių , tokių kaip etinės mažumos, studentams teikiama pagalba pereiti į trečiojo lygmens švietimą, tokį kaip suaugusiųjų mokymai.
  • Trečiojo lygmens švietimo institucijoms taip pat padedama kurti naują ir novatorišką programą bei mokymo metodus – pvz., informacinėmis technologijomis pagrįstą mokymą. Tai padidina galimybes naudotis didesniu kiekiu atvirų švietimo išteklių, remiant mokymosi visą gyvenimą galimybes dirbantiesiems ir ieškantiems darbo, kurie turi atnaujinti savo įgūdžius.
Shutterstock/41035354
  • Remiamas universitetų ir profesinio mokymo koledžų bei vietinių ir regioninių darbdavių bendradarbiavimas bei darbas tinkle, tiek siekiant padėti studentams įsidarbinti pas potencialius darbdavius, tiek suteikiant bendrovėms balsą akademiniame pasaulyje ir užtikrinant, kad absolvento kvalifikacijos atitiktų esamų darbo vietų ir karjerų sritis.
  • ESF projektai siūlo studentams verslumo, problemų sprendimo ir kūrybinių įgūdžių lavinimo kursus, kurie papildo jų pasirinktas studijas ir leidžia jiems geriau prisitaikyti darbo pasaulyje. Universitetų tyrimų departamentai finansuojami, kad galėtų priimti daugiau antrosios studijų pakopos studentų, ir yra remiami, kad užmegztų visos Europos mastu veikiančius tinklus su kitomis tyrimo grupėmis.

Bendrai ESF prioritetas yra didesnių galimybių pasinaudoti trečiojo lygio švietimu ir įstoti į jį suteikiančius universitetus ir koledžus suteikimas. Didesnės galimybės reiškia moterų skatinimą rinktis technines sritis, kuriose jos atstovaujamos nepakankamai – pavyzdžiui, skatinant darbą tinkle ir kviečiant garsias moteris akademikes, kurios gali būti pristatomos kaip vaidmens pavyzdžiai. Taip pat fondas padeda socialiai pažeidžiamoms grupėms dalyvauti, teikdamas iniciatyvas, skatinančias imigrantus, neįgaliuosius ir jaunus romus imtis aukštojo mokslo iššūkių ir vystyti savo talentus.