Navigation path

Mindig magasabbra

A gazdaságban növekszik a magas képzettséget igénylő munkahelyek aránya, és Európának több felsőfokú végzettséggel rendelkező emberre van szüksége. Az ESZA finanszírozza a felsőfokú oktatás innovatív fejlesztését, támogatja az iparral való partnerségeket, és a felsőoktatásban alulreprezentáltak számára megnyitja a részvétel lehetőségét.

Európa egészének gazdasági jóléte szempontjából létfontosságú a magasan képzettek arányának növelése. Az egyetemek és más felsőfokú oktatási intézmények diplomásai azok, akik elsősorban rendelkeznek azokkal a vezetési készségekkel, tudományos és művészi tehetséggel, valamint műszaki szakértelemmel, amely Európát előre viszi a növekvő digitális gazdaságban.

  • Az ESZA következésképpen határozottan támogatja az egyetemekhez és főiskolákhoz való szélesebb körű hozzáférést, valamint az azok minőségét javító tevékenységeket. Az alulreprezentált és veszélyeztetett csoportokból származó hallgatók – mint például etnikai kisebbségek – támogatást kapnak a felsőoktatásba való továbblépéshez csakúgy, mint a felnőtt hallgatók.
  • A felsőfokú oktatási intézmények szintén segítséget kapnak olyan új és innovatív tantervek és oktatási módszerek kidolgozásához, mint például a számítógéppel segített oktatás. Mindezek hozzájárulnak a nyitottabb oktatási segédanyagokhoz, támogatják az egész életen át tartó tanulási lehetőségeket azon munkavállalók és álláskeresők számára, akiknek készségfejlesztésre van szükségük.
Shutterstock/41035354
  • Támogatást élveznek az egyetemek és szakképző intézmények, valamint a helyi és regionális munkaadók közötti partnerségek és hálózatépítés, aminek célja, hogy a hallgatókat bemutassák a potenciális munkaadóknak, valamint hogy a vállalkozásoknak szavuk lehessen a tudományos életben, továbbá biztosítva legyen, hogy a diplomások képesítése összhangban álljon a rendelkezésre álló munkahelyekkel és szakmai életpályákkal.
  • Az ESZA-projektek a vállalkozói szemlélet, a problémamegoldás és a kreatív készségek területén kínálnak tanfolyamokat a hallgatóknak, amelyek révén a választott tanulmányaikat kiegészítve jobban felkészülhetnek a munka világára. Az egyetemi kutató részlegek több, diploma utáni tanulmányokat folytató foglalkoztatásához kapnak finanszírozást, és támogatják azon törekvéseiket, hogy más kutatócsoportokkal transzeurópai hálózatokat építsenek ki.

Összefoglalva a felsőfokú oktatáshoz való hozzáférés és az oktatást biztosító egyetemek és főiskolák képviselik az ESZA egyik prioritását. A szélesebb körű hozzáférés azt jelenti, hogy a nőket olyan műszaki területekre bíztatják, ahol alulreprezentáltak: ezt a hálózatépítés elősegítésével és a példaképül szolgáló, kiemelkedő tudós nők meghívásával valósítják meg. Ezenkívül olyan kezdeményezések révén segítik a hátrányos helyzetű csoportok részvételét, amelyek arra bátorítják a bevándorlókat, a fogyatékkal élőket és a roma fiatalokat, hogy fogadják el a felsőoktatás kihívását, és bontakoztassák ki tehetségüket.