Navigation path

Pomoć u ostvarivanju viših ciljeva

Udio visoko kvalificiranih poslova u gospodarstvu sve više raste, a Europi je potrebno sve više osoba s tercijarnim obrazovanjem. ESF financira inovativna poboljšanja u nastavi na tercijarnoj razini, podupire partnerstva s industrijom i otvara vrata suradnji s osobama koje su podzastupljene u višem obrazovanju.

Više visoko obrazovanih ljudi nužno je za ekonomsku dobrobit Europe u cjelini. Upravo će diplomanti sa sveučilišta i drugih ustanova za tercijarno obrazovanje biti oni koji će pružati vještine upravljanja, nadarenost za znanstveni i umjetnički rad te inženjersko znanje i voditi Europu dalje, u digitalno gospodarstvo u razvoju.

  • Stoga ESF snažno podupire veću pristupačnost sveučilišta i fakulteta te aktivnosti kojima se može unaprijediti njihova kvaliteta. Učenicima iz podzastupljenih i ranjivih skupina, poput nacionalnih manjina, pomaže se da stup u tercijarno obrazovanje kao i odrasli polaznici.
Shutterstock/41035354
  • Institucijama za tercijarno obrazovanje pomaže se razviti nove i inovativne kurikulume i metode nastave, poput učenja pomoću informatičkih tehnologija. One doprinose otvorenijim obrazovnim resursima te podržavaju mogućnosti cjeloživotnog učenja za radnike i osobe koje traže zaposlenje, a moraju nadograditi svoje vještine.
  • Podržavaju se partnerstva i umrežavanje sveučilišta i fakulteta za strukovno obrazovanje s regionalnim poslodavcima kako bi se studenti predstavili mogućim poslodavcima, kao i kako bi se glas tvrtki čuo u akademskom svijetu te kako bi se osigurale sveučilišne kvalifikacije relevantne za dostupne poslove i karijere.
  • Projekti ESF-a nude studentima tečajeve iz poduzetništva, rješavanja problema i kreativnih vještina kao nadopunu odabranim studijima čime se omogućuje bolje uklapanje u svijet rada. Istraživački odjeli na sveučilištima dobivaju financijska sredstva za prihvaćanje većeg broja postdiplomanata i podršku za izgradnju transeuropskih mreža s drugim istraživačkim skupinama.

Ukupno gledano, širi pristup tercijarnom obrazovanju te sveučilišta i fakulteti koji ih pružaju prioritet su ESF-a. Širi pristup znači poticanje žena na tehničke studije na kojima su podzastupljene, primjerice promicanjem umrežavanja i pozivanjem uglednih akademkinja koje mogu poslužiti kao uzori. Potrebno je i pružiti pomoć u sudjelovanju skupina u nepovoljnom položaju te uspostaviti inicijative za poticanje imigranata, osoba s posebnim potrebama i mladih Roma na prihvaćanje izazova višeg obrazovanja i razvoja talenata.