Navigation path

Vyšší vzdělávání

Poměr vysoce odborných pracovních pozic v hospodářství narůstá a Evropa potřebuje více lidí s terciárním vzděláním. ESF financuje inovativní zlepšení terciárního vzdělávání, podporuje partnerství s odvětvími a otevírá brány lidem, kteří mají v systému vyššího vzdělávání podprůměrné zastoupení.

Pro ekonomický úspěch Evropy jako celku je životně důležitý přísun lidí s vysokoškolským vzděláním. Jsou to absolventi univerzit a dalších institucí terciárního vzdělávání, kteří budou z velké míry zajišťovat dovednosti z oblasti řízení, vědecké a umělecké nadání a inženýrské know-how, které Evropu povedou směrem k rostoucímu digitálnímu hospodářství.

  • ESF proto intenzivně podporuje širší přístup k univerzitám a vyšším odborným školám a rovněž aktivity zvyšující jejich kvalitu. Studentům z podprůměrně zastoupených a zranitelných  skupin, jako jsou například etnické menšiny , jakož i studentům z řad dospělých se dostává pomoci k dosažení terciárního vzdělání.
  • Institucím terciárního vzdělávání ESF pomáhá vyvíjet nové a inovativní studijní plány a učební metody, jako je například výuka za pomoci informačních technologií. Ty pak přispívají k otevřenějším vzdělávacím zdrojům a podporují příležitosti celoživotního učení pracovníků a uchazečů o zaměstnání, kteří si potřebují zdokonalit své dovednosti.
Shutterstock/41035354
  • Jsou podporována partnerství a sítě mezi univerzitami, vyššími odbornými školami a místními a regionálními zaměstnavateli, a to jak s cílem představit potenciální zaměstnavatele studentům, tak i dát slovo podnikům v akademickém světě a zajistit, aby kvalifikace absolventů odpovídaly nabízeným pracovním pozicím a kariérním postupům.
  • Projekty ESF nabízejí studentům kurzy podnikání, řešení problémů a kreativních dovedností, které doplňují jejich řádné studium a lépe je připravují na svět práce. Výzkumná oddělení univerzit jsou financována za účelem přijímání většího počtu postgraduálních studentů a podporována s cílem vybudovat transevropské sítě s dalšími vědeckými skupinami.

Širší přístup k terciárnímu vzdělání a k univerzitám a vyšším odborným školám, které tento přístup zajišťují, je pro ESF prioritou. Širším přístupem se rozumí povzbuzování žen ke studiu technických oborů, ve kterých jsou zastoupeny podprůměrně, například prostřednictvím podpory spolupráce v rámci sítí a podpory špičkových akademických pracovnic, které mohou působit jako vzory. Patří sem i pomoc znevýhodněným skupinám, tj. přistěhovalcům, postiženým osobám a mladým Romům, zapojit se prostřednictvím iniciativ, přijmout výzvu vysokoškolského vzdělávání a rozvinout svůj talent.