Navigation path

Inkluderande arbetssätt

Vissa grupper inom samhället utsätts för diskriminering när de söker arbete, samt på arbetsplatsen. Dessa inkluderar bl.a. kvinnor, äldre arbetare, minoritetsgrupper och immigranter. För att hjälpa sådana grupper och andra, främjar ESF aktiva inklusionsåtgärder där det ingår ett antal steg som hjälper till att ledsaga dem mot sysselsättning.

Många arbetssökande behöver bara hjälp med att tillägna sig nya färdigheter eller hitta en arbetsplats, men mer missgynnade personer kan behöva ett intensivare stöd. Detta kan omfatta "integrerade vägar mot arbete", vilket innebär att man ger individuellt personligt stöd för att hjälpa dem att få ett jobb eller förbättra självkänslan. Rådgivning om individuella behov och aspirationer kan följas upp av hjälp med att skaffa lämpliga färdigheter och sedan ledsaga deltagaren genom arbetssökandet och arbetsansökningsprocessen – för att därefter komma med uppföljningsstöd, ofta i samarbete med arbetsgivaren. Bättre tillgång till hälso- och sjukvård och sociala tjänster samt barnomsorg kan utgöra en del av denna process. Många ESF-projekt implementerar sådana aktiva inklusionsåtgärder.

  • Många ESF-projekt kämpar emot den diskriminering människor utsätts för då de söker arbete och på arbetsplatsen. Aktiviteterna omfattar skapandet av vägar för återinträde och återanpassning i sysselsättning för grupper som är utsatta för diskriminering, t ex för project som arbetar tillsammans med arbetsgivare för att ta reda på arbetsmöjligheter för kvinnor med små barn.
Istockphoto/19638144
  • Andra arbetar på att skapa en mångfaldig kultur på arbetsplatsen för att strida mot diskriminering och öka medvetenheten.Exempel på detta är besök och workshops som arrangeras mellan unga arbetssökande invandrare och den lokala polisen och brandkåren för att uppmuntra dem att se på den offentliga sektorn som en karriär.

ESF-projekten hjälper ett stort antal personer som möter svårigheter och diskriminering.Det kan vara mödrar som ser fram emot att gå tillbaka till arbetet efter barnafödande, men vars omvårdnadsskyldigheter ses som något ovälkommet för arbetsgivaren; högkvalificerade äldre personer som har låtit sig pensioneras för att låta yngre förmågor göra karriär, invandrare som diskrimineras av potentiella arbetsgivare, arbetsgivare eller kollegor; personer med kroniska sjukdomar och de som har avtjänat ett fängelsestraff.Dessa grupper personer lider av diskriminering på arbetsplatsen när de ska skaffa arbete, behålla sitt arbete och avancera i arbetet.