Navigation path

Vključujoči pristopi

Nekatere skupine se spopadajo z diskriminacijo pri iskanju dela, pa tudi na samem delovnem mestu. Med temi so ženske, starejši delavci, manjšine in priseljenci. Da bi pomagali tem skupinam in drugim, projekti ESS spodbujajo aktivne ukrepe vključevanja, ki zajemajo vrsto korakov, s katerimi jih spremljajo na poti do zaposlitve.

Mnogi iskalci zaposlitve potrebujejo pomoč le z novimi znanji, spretnostmi ali prakso, bolj prikrajšane osebe pa morda potrebujejo intenzivnejšo podporo. Ta lahko vključuje „integrirane možnosti za zaposlitev“ – kar pomeni, da se posameznikom daje osebna podpora pri usmerjanju k zaposlitvi ali izboljšanju blaginje. Svetovanju o posameznih potrebah in željah lahko sledi pomoč pri pridobivanju ustreznih znanj in spretnosti, spremljanje udeleženca med iskanjem zaposlitve in postopkom prijave za delovno mesto – temu pa sledi naknadna podpora, pogosto v sodelovanju z delodajalcem. Del tega postopka sta lahko tudi boljši dostop do zdravstvenih in socialnih storitev ter pomoč v zvezi z otroškim varstvom. Mnogi projekti ESS izvajajo takšne ukrepe „aktivne vključenosti“.

  • Številni projekti ESS se bojujejo proti diskriminaciji, s katero se ljudje spopadajo pri iskanju zaposlitve in na delovnem mestu. Te dejavnosti zajemajo ustvarjanje možnosti za ponovni vstop in ponovno integracijo v zaposlitev za skupine, ki so žrtve diskriminacije, na primer prek projektov, kjer se v sodelovanju z delodajalci ugotovijo možnosti za zaposlitev žensk z majhnimi otroki.
Istockphoto/19638144
  • Drugi projekti se posvečajo ustvarjanju kulture raznolikosti na delovnem mestu v boju proti diskriminaciji in za krepitev ozaveščenosti. Primeri teh dejavnosti so obiski in delavnice, na katerih sodelujejo mladi priseljenci, ki iščejo zaposlitev, ter lokalne policijske in gasilske službe – njihov namen pa je spodbujanje k zaposlitvi v javnih službah.

Projekti ESS pomagajo številnim ljudem, ki se spopadajo s težavami in diskriminacijo. Matere, ki se po rojstvu otrok vračajo na delovno mesto, vendar so njihove obveznosti za otroke pri delodajalcih nezaželene, visokousposobljeni starejši ljudje, ki zaradi mlajših kandidatov ne napredujejo; priseljenci, ki so diskriminirani s strani potencialnih ali trenutnih delodajalcev ali sodelavcev; kronični bolniki ali ljudje, ki so prestali zaporno kazen – vse to so skupine ljudi, ki doživljajo diskriminacijo na trgu dela – ko iščejo zaposlitev, jo želijo obdržati ali napredovati.