Navigation path

Abordări favorabile incluziunii

Unele grupuri din societate se confruntă cu discriminarea atât în demersurile de găsire a unui loc de muncă, cât și la locul de muncă. Printre aceste grupuri se numără femeile, lucrătorii în vârstă, minoritățile și imigranții. Pentru a ajuta aceste grupuri și altele, proiectele FSE promovează măsurile de incluziune activă care implică o serie de etape ce duc spre ocuparea unui loc de muncă.

Chiar dacă numeroase persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au nevoie doar de competențe noi sau de a fi plasate în întreprinderi, persoanele mai defavorizate pot necesita un sprijin mai intens. Acesta poate să implice „traiectorii integrate spre angajare” – adică acordarea unui sprijin personal care să îndrume aceste persoane spre un loc de muncă sau să le sporească bunăstarea. Consilierea pe tema nevoilor și aspirațiilor personale poate fi urmată de ajutor în vederea dobândirii unor competențe adecvate, însoțind apoi participantul pe parcursul procesului de căutare și solicitare a unui loc de muncă și asigurându-i sprijin postangajare, adesea în cooperare cu angajatorul. Îmbunătățirea accesului la serviciile sociale și de sănătate și la serviciile de îngrijire a copilului poate face și ea parte din acest proces. Numeroase proiecte FSE implementează asemenea măsuri de „incluziune activă”.

  • Numeroase proiecte FSE combat discriminarea cu care se confruntă oamenii în procesul de angajare și la locul de muncă. Printre activități se numără crearea de traiectorii pentru revenirea și reintegrarea pe piața muncii în beneficiul grupurilor discriminate – de exemplu, în proiecte de colaborare cu angajatorii pentru identificarea unor oportunități de angajare pentru femeile cu copii mici.
Istockphoto/19638144
  • Altele proiecte urmăresc crearea unei culturi a diversității la locul de muncă, pentru a combate discriminarea și a spori nivelul de sensibilizare. Ca exemple putem menționa vizite și ateliere care reunesc tinerii imigranți aflați în căutarea unui loc de muncă și poliția locală sau serviciile de pompieri, cu scopul de a promova ideea unei cariere în serviciul public.

Proiectele FSE ajută o varietate bogată de oameni care se confruntă cu dificultăți și cu discriminare. Mame care doresc să își reia activitatea profesională după ce au născut, dar ale căror îndatoriri privind îngrijirea copiilor sunt privite cu reticență de către angajatori; vârstnici foarte calificați cărora li se refuză promovarea în favoarea unor candidați mai tineri; imigranți care sunt discriminați de către potențialii angajatori, angajatori sau colegi; persoane cu afecțiuni cronice sau care au fost eliberate din închisoare. Toate acestea reprezintă grupuri de oameni afectate de discriminare pe piața muncii – în ceea ce privește obținerea și păstrarea unui loc de muncă și avansarea în carieră.