Navigation path

Integracyjne podejście

Osoby z niektórych grup społecznych spotykają się z dyskryminacją zarówno podczas szukania zatrudnienia, jak i w miejscu pracy. Są wśród nich kobiety, starsi pracownicy, przedstawiciele mniejszości oraz imigranci. Aby pomagać tym grupom, projekty EFS promują aktywne sposoby włączenia społecznego, które obejmują szereg etapów ułatwiających znalezienie zatrudnienia.

Choć wiele osób poszukujących pracy wymaga tylko pomocy w uzyskaniu nowych umiejętności lub ofert zatrudnienia, ludzie w bardziej niekorzystnej sytuacji mogą potrzebować bardziej intensywnego wsparcia. Działania te mogą obejmować „zintegrowane ścieżki do zatrudnienia”, czyli indywidualną pomoc ułatwiającą znalezienie pracy lub poprawę sytuacji życiowej. Konsultacjom w dziedzinie osobistych potrzeb i aspiracji mogą towarzyszyć wskazówki dotyczące uzyskania odpowiednich umiejętności, a następnie pomoc w zakresie poszukiwania zatrudnienia i procesu rekrutacji wraz z dodatkowym wsparciem często udzielanym we współpracy z pracodawcą. Częścią całego procesu może być lepszy dostęp do usług medycznych i pomocy społecznej oraz wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi. Wiele projektów EFS wdraża takie metody oparte na „aktywnym włączeniu”.

  • Część projektów Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy walki z dyskryminacją, na którą narażone są osoby poszukujące zatrudnienia i pracownicy. Prowadzone działania mają na celu stworzenie ścieżek powrotu do pracy oraz integracji grup dyskryminowanych z rynkiem pracy, na przykład w ramach projektów realizowanych we współpracy z pracodawcami w celu określenia możliwości zatrudnienia dla matek z małymi dziećmi.
Istockphoto/19638144
  • Inne projekty dotyczą tworzenia kultury różnorodności w miejscu pracy, zwalczania dyskryminacji oraz zwiększania wiedzy na ten temat. Przykładami takich działań są wycieczki i warsztaty dla młodych imigrantów poszukujących pracy, organizowane we współpracy z lokalnymi jednostkami policji i straży pożarnej. Ich celem jest zachęcenie uczestników do wybrania kariery zawodowej w służbach publicznych.

Projekty EFS pomagają wielu ludziom zmagającym się z trudnościami i dyskryminacją. Są to m.in. matki chcące powrócić do pracy po urodzeniu dzieci, których pracodawcy nieprzychylnie patrzą na obowiązki rodzicielskie; wysoce wykwalifikowani starsi ludzie, których pomija się przy awansie, faworyzując młodszych kandydatów; imigranci dyskryminowani przez potencjalnych i obecnych pracodawców oraz współpracowników, a także osobami z przewlekłymi chorobami lub zwolnione z zakładu karnego Przykłady te dotyczą grup osób dyskryminowanych na rynku pracy, którym trudno jest znaleźć pracę, utrzymać ją i awansować.