Navigation path

Aanpak tot inclusie

Sommige groepen in de samenleving hebben bij hun zoektocht naar werk en op de werkvloer te maken met discriminatie. Het kan bijvoorbeeld gaan om vrouwen, oudere werknemers, minderheden en immigranten. Om die en andere groepen te helpen, stimuleren ESF-projecten maatregelen voor actieve insluiting, waaronder een reeks stappen om ze naar werk te begeleiden.

Terwijl veel werkzoekenden alleen hulp nodig hebben bij nieuwe vaardigheden of praktijkervaring, kan het zijn dat kansarmere mensen intensievere ondersteuning nodig hebben. Het kan hierbij gaan om ‘geïntegreerde trajecten naar werk’, wat betekent dat iemand individuele hulp krijgt en begeleid wordt naar een baan, of om iemands welzijn te verbeteren. Naast de begeleiding op basis van individuele behoeften en ambities kan er hulp worden geboden bij het verkrijgen van de gewenste vaardigheden. De deelnemer kan worden begeleid tijdens de zoektocht naar werk en het sollicitatieproces. Ook het bieden van nazorg valt hieronder, vaak in samenwerking met de werkgever. Betere toegang tot gezondheidszorg, maatschappelijke diensten en kinderopvang kunnen onderdeel uitmaken van dit proces. Veel ESF-projecten voeren dergelijke maatregelen voor ‘actieve insluiting’ uit.

  • Veel ESF-projecten bestrijden de discriminatie waar mensen mee te maken krijgen bij het zoeken naar werk en op de werkplek. Er worden bijvoorbeeld trajecten gecreëerd voor herintreding en re-integratie voor groepen die te maken hebben met discriminatie, bijvoorbeeld in projecten die werken met werkgevers die bekijken of er arbeidsmogelijkheden zijn voor vrouwen met kleine kinderen.
Istockphoto/19638144
  • In andere projecten wordt gewerkt aan diversiteit op de werkvloer om discriminatie te bestrijden en de bewustwording te vergroten. Voorbeelden hiervan zijn bezoeken en workshops van de plaatselijke politie en brandweer die worden georganiseerd voor jonge werkzoekende immigranten; het doel is de jongeren te stimuleren om in overheidsdienst te gaan werken.

ESF-projecten helpen een breed scala aan mensen die te maken hebben met moeilijkheden en discriminatie. Moeders die weer aan het werk willen, terwijl werkgevers niet zitten te wachten op iemand met ouderlijke verplichtingen, hoogopgeleide ouderen die worden gepasseerd voor promotie ten gunste van jongere kandidaten, immigranten die worden gediscrimineerd door (potentiële) werkgevers of collega’s, mensen met een chronische ziekte of mensen die in de gevangenis hebben gezeten. Dit zijn groepen mensen die te maken hebben met discriminatie op de arbeidsmarkt – bij het krijgen van een baan, het behouden van een baan en het vooruitkomen in een baan.