Navigation path

Veicina iekļaujošu pieeju

Dažas sabiedrības grupas sastopas ar diskrimināciju, meklējot darbu, kā arī darbavietā. Pie šīm grupām citu starpā pieder sievietes, gados vecāki darbinieki, minoritātes un imigranti. Lai palīdzētu šīm un citām grupām, ESF projekti atbalsta aktīvas iekļaušanas darbības, kas ietver virkni pasākumu šo cilvēku virzīšanai uz nodarbinātību.

Daudziem darba meklētājiem vajadzīgas tikai jaunas prasmes vai palīdzība darba vietu atrašanā, taču nelabvēlīgākā situācijā esošiem cilvēkiem var būt vajadzīgs intensīvāks atbalsts. Šis atbalsts var ietvert ”integrētus ceļus uz nodarbinātību”, t. i. personīga atbalsta sniegšanu indivīdam darba vietas meklēšanas procesā vai viņa labklājības uzlabošanu. Konsultācijām par individuālām vajadzībām un vēlmēm var sekot atbalsts piemērotu prasmju apgūšanā, tad personas atbalstīšana darba meklēšanas un darbā pieteikšanās procesā un turpmāks atbalsts, kas bieži vien tiek nodrošināts sadarbībā ar darba devēju. Daļa no šī procesa var būt arī labākas piekļuves nodrošināšana veselības aprūpes un sociālajiem pakalpojumiem un bērnu aprūpes nodrošināšana. Daudzos ESF projektos tiek īstenoti šādi ”aktīvas iekļaušanas” pasākumi.

  • Daudzos ESF projektos tiek apkarota diskriminācija, ar ko cilvēki saskaras, meklējot darbu, un darbavietā. Tas ietver paņēmienu izstrādāšanu atkārtotai iekļūšanai un integrācijai darba tirgū tām grupām, kas cieš no diskriminācijas, piemēram, projektos, kuros notiek sadarbība ar darba devējiem, lai noteiktu, kādas ir darba iespējas  sievietēm ar maziem bērniem.
Istockphoto/19638144
  • Citos projektos tiek veidota daudzveidības kultūra darbavietā, lai tādējādi apkarotu diskrimināciju un palielinātu informētību. Kā piemērus šeit var minēt tikšanās un seminārus, ko organizē nesen emigrējušiem, gados jauniem darba meklētājiem ar vietējās policijas vai ugunsdzēsēju dienesta pārstāvjiem, lai mudinātu šos jauniešus apsvērt iespēju izvēlēties profesiju valsts dienesta jomā.

ESF projekti palīdz ļoti dažādiem cilvēkiem, kas saskaras ar grūtībām un diskrimināciju. Tās ir māmiņas, kuras pēc bērna piedzimšanas vēlas atgriezties darba tirgū, bet kuru bērna aprūpes pienākumi darba devējam nav izdevīgi; tie ir augsti kvalificēti darbinieki gados, kurus apiet, piešķirot paaugstinājumus jaunākiem kandidātiem; tie ir imigranti, kurus diskriminē iespējamie vai faktiskie darba devēji vai kolēģi; tie ir cilvēki ar hroniskām saslimšanām vai no ieslodzījuma atbrīvotās personas. Tās ir sabiedrības grupas, kas cieš no diskriminācijas darba tirgū, gan meklējot darbu, gan cenšoties to saglabāt, gan arī virzoties pa karjeras kāpnēm.