Navigation path

Befogadó megközelítés

A társadalom egyes csoportjait hátrányosan megkülönböztetik mind az álláskeresés során, mind a munkahelyükön. E csoportok körébe tartoznak többek között a nők, az idősebb munkavállalók, a kisebbségek, valamint a bevándorlók. Az ESZA-projektek e csoportok és mások segítése érdekében támogatják az aktív befogadással kapcsolatos intézkedéseket, amelyek végigkísérik őket a foglalkoztatás felé vezető úton.

Míg sok álláskeresőnek csak új készségek megszerzése vagy munkahely biztosítása terén van szüksége segítségre, a hátrányosabb helyzetű emberek intenzívebb támogatásra szorulnak. Ide tartozhatnak a „munka felé vezető integrált útvonalak”, ami azt jelenti, hogy személyre szabott támogatással irányítják őket adott munkahelyre, vagy egyéni támogatást kapnak jólétük fokozásához. Az egyéni igényekkel és elképzelésekkel kapcsolatos tanácsadást a megfelelő készségek elsajátításához nyújtott segítség követheti, majd a résztvevőt végigkísérik az álláskeresés és a pályázás során, végül – gyakran a munkaadóval együttműködve – követő támogatást nyújtanak neki. E folyamat részét képezheti az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz, valamint a gyermekgondozási támogatáshoz való jobb hozzáférés. Számos ESZA-projekt keretében kerül sor ilyen, aktív befogadással kapcsolatos intézkedésekre.

  • Számos ESZA-projekt küzd az emberek által az álláskeresés során és a munkahelyen tapasztalt megkülönböztetés ellen. A tevékenységek közé tartozik, hogy a megkülönböztetéssel sújtott csoportok számára utakat teremtenek a munkaerőpiacra való visszajutás és visszailleszkedés felé például olyan projektek révén, amelyekben együttműködve a munkaadókkal meghatározzák az álláslehetőségeket a kisgyermekes anyák számára.
Istockphoto/19638144
  • Más projektek arra irányulnak, hogy a hátrányos megkülönböztetés leküzdése és a tudatosság növelése céljából megteremtsék a munkahelyeken a sokszínűség kultúráját. Erre szolgáltatnak példát többek között a fiatal bevándorolt álláskeresők és a helyi rendőrség és tűzoltóság között megszervezett látogatások és műhelymunkák. Ezek célja, hogy közszolgálati karrierre bíztassák őket.

Az ESZA-projektek sokféle, nehézségekkel és megkülönböztetéssel küzdő embernek nyújtanak támogatást. Ide tartoznak azok az anyák, akik szívesen vállalnának szülés után újra munkát, de akiknek a gyermeknevelési kötelezettségeit a munkaadók nem nézik jó szemmel; a magasan képzett idősebb emberek, akiket figyelmen kívül hagynak az előléptetéskor, fiatalabb jelölteket részesítve előnyben; a bevándorlók, akiket hátrányosan megkülönböztetnek potenciális munkaadóik, tényleges munkaadóik vagy munkatársaik; a krónikus betegségben szenvedők vagy a börtönből frissen szabadultak. Ezek olyan csoportok, amelyek hátrányos megkülönböztetéstől szenvednek a munkaerőpiacon – az álláskeresés, állásuk megtartása és a munkájukban való előrelépés kapcsán.