Navigation path

Uključivi pristupi

Neke skupine u društvu suočavaju se s diskriminacijom prilikom pronalaženja zaposlenja, kao i na radnim mjestima. Između ostalog, one obuhvaćaju žene, starije radnike, manjine i imigrante. Kako bi se pružila pomoć takvim i drugim skupinama, projektima ESF-a se promiču mjere aktivnog uključivanja, što obuhvaća niz koraka u njihovom praćenju na putu prema pronalaženju zaposlenja.

Nekim posloprimcima potrebna je pomoć samo u području novih vještina ili prakse, dok će nekim ranjivijim osobama možda biti potrebna intenzivnija podrška. Ona može obuhvaćati „Integrirane način pronalaženja posla”, odnosno pružanje individualne i osobne podrške na putu prema zaposlenju ili poboljšanje njihove dobrobiti. Savjetovanje o individualnim potrebama i željama može biti popraćeno pružanjem pomoći u stjecanju odgovarajućih vještina, praćenjem sudionika kroz postupak traženja zaposlenja i prijave za radno mjesto te pružanje kasnije podrške, često u suradnji s poslodavcem. Bolji pristup zdravstvenim i socijalnim uslugama te čuvanju djece mogu biti sastavni dio tog procesa. U okviru mnogih projekata ESF-a provode se takve mjere „aktivnog uključivanja”.

  • Mnogim se projektima ESF bori protiv diskriminacije s kojom se ljudi suočavaju prilikom pronalaženja posla, kao i na radnom mjestu. Aktivnosti obuhvaćaju stvaranje načina za ponovni ulazak i uključivanje skupina podvrgnutih diskriminaciji u svijet rada, primjerice putem projekata koji u suradnji s poslodavcima pronalaze mogućnosti zapošljavanja za žene s malom djecom.
Istockphoto/19638144
  • Drugi rade na stvaranju kulture različitosti na radnom mjestu radi borbe protiv diskriminacije i podizanja svijesti. Tako se, primjerice, organiziraju posjeti i radionice među mladim imigrantima koji traže zaposlenje te lokalnim službama policije i vatrogasaca, čime se potiče razmatranje rada u javnim službama kao moguće karijere.

Projekti ESF-a pomažu vrlo različitim ljudima koji se suočavaju s problemima i diskriminacijom: majkama koje se žele vratiti na posao nakon poroda, čije obveze prema djeci poslodavci ne podržavaju; visokoosposobljenim starijim osobama koje se preskaču prilikom napredovanja u korist mlađih kandidata; imigrantima koji se suočavaju s diskriminacijom od strane mogućih poslodavaca, postojećih poslodavaca ili kolega; ljudima s kroničnim bolestima ili bivšim zatvorenicima. To su skupine osoba koje trpe diskriminaciju na tržištu rada prilikom traženja zaposlenja, zadržavanja posla i napredovanja na radnom mjestu.