Navigation path

Osallistava ote

Jotkin yhteiskunnan ihmisryhmät kokevat syrjintää työtä hakiessaan ja työpaikallaan. Näitä ovat muun muassa naiset, ikääntyvä työntekijät, vähemmistöjen edustajat ja maahanmuuttajat. Näiden ja muiden ryhmien auttamiseksi ESR-hankkeilla edistetään aktiivisen osallistamisen toimenpiteitä, joissa ihmisiä tuetaan eri vaiheissa heidän matkallaan kohti työllistymistä.

Useat työnhakijat tarvitsevat apua vain uusien taitojen tai työpaikan hankkimisessa, ja muita epäedullisemmassa asemassa olevat voivat tarvita tiiviimpää tukea. Sitä voi olla esimerkiksi “integroitu väylä työelämään", mikä tarkoittaa sitä, että yksittäistä ihmistä tuetaan opastamalla häntä työn alkuvaiheessa ja parantamalla hänen hyvinvointiaan. Yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaisen neuvonnan jälkeen voidaan auttaa tiettyjen taitojen hankinnassa, olla mukana työpaikan etsinnässä ja työhakemuksen kirjoittamisessa ja antaa lopulta tukea työpaikan löytymisen jälkeenkin usein yhdessä työnantajan kanssa. Osa tätä prosessia voi olla myös terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen piiriin pääsyn helpottaminen ja lastenhoidon järjestämisessä tukeminen. Monissa ESR-hankkeissa toteutetaan aktiivisen osallistamisen toimenpiteitä.

  • Monilla ESR-hankkeilla torjutaan syrjintää niin työnhakuvaiheessa kuin työpaikoillakin. Näihin toimiin kuuluvat muun muassa väylien luominen takaisin työelämään ja työelämään paluun mahdollistaminen syrjinnästä kärsiville ryhmille. Esimerkkinä on nuorille pienten lasten äideille suunnattu hanke, jossa heille etsitään työpaikkoja yhteistyössä työnantajien kanssa.
Istockphoto/19638144
  • Toisaalla vahvistetaan moninaisuuden kulttuuri työpaikoilla ja taistellaan siten syrjintää vastaan ja lisätään ihmisten tietoisuutta. Tämä tapahtuu esimerkiksi järjestämällä nuorille työtä etsiville vierailuja paikallisen poliisin ja pelastuspalvelun luo ja yhteisiä työpajoja näiden kanssa. Näin pyritään rohkaisemaan maahanmuutajanuoria hakeutumaan töihin julkiselle puolelle.

ESR-hankkeilla autetaan monenlaisia ihmisiä, jotka kohtaavat vaikeuksia ja syrjintää. Äideille, jotka haluavat lasten hankkimisen jälkeen palata töihin mutta joiden lastenhoidon tarpeete eivät ole työnantajien mieleen, erittäin ammattitaitoisille ikääntyville ihmisille, joiden tilalle on otettu nuorempia, maahanmuuttajille, joita mahdolliset työnantajat ja työkaverit syrjivät, pitkäaikaisssairaille tai vankilasta vapautuneille. Näitä ihmisryhmiä syrjitään työmarkkinoilla – työn saamisessa, työpaikan pitämisessä ja työpaikalla etenemisessä.