Navigation path

Metoder, der giver plads til alle

Nogle samfundsgrupper oplever forskelsbehandling i adgangen til arbejdsmarkedet og på arbejdspladsen. Det er blandt andet grupper som kvinder, seniorer, minoriteter og EU's indvandrere. For at støtte disse grupper har nogle af ESF's projekter til formål at fremme aktiv inkludering gennem en række trin, der letter adgangen til arbejdsmarkedet.

Mange jobsøgende har udelukkende brug for hjælp til nye kvalifikationer eller praktikforløb, men de mere sårbare grupper kan have brug for en mere omfattende støtte. Det kan være i form af "integrerede modeller", der skal støtte den enkelte person i overgangen til job eller forbedre deres trivsel generelt. Rådgivning vedrørende individuelle behov og ønsker kan følges op med hjælp til at erhverve de nødvendige kompetencer og herefter vejledning i jobsøgning og ansøgningsproces og afsluttes med opfølgende støtte, ofte i samarbejde med arbejdsgiveren. Bedre adgang til sundhedsydelser og sociale ydelser og støtte til børnepasning kan være en del af processen. Mange ESF-projekter har til formål at implementere tiltag til "aktiv inkludering".

  • Mange af ESF-projekterne har til formål at bekæmpe diskrimination i forbindelse med jobsøgning og på arbejdspladserne. Det kan være aktiviteter som at indføre metoder til genintroduktion og integration på arbejdsmarkedet for grupper, der har været udsat for diskrimination, for eksempel via projekter, der i samarbejde med arbejdsgiverne udpeger jobmuligheder for kvinder med små børn.
Istockphoto/19638144
  • Andre projekter sigter mod at skabe en mangfoldighedskultur på arbejdspladserne for at bekæmpe forskelsbehandling og øge det gensidige kendskab. Som eksempler kan nævnes besøg og workshops for unge jobsøgende indvandrere og lokalt politi og brandvæsen med det formål at opfordre dem til at overveje en karriere inden for et offentligt servicefag.

ESF-projekterne hjælper mange forskellige mennesker, der oplever problemer og diskrimination. Kvinder, der glæder sig til at komme tilbage på arbejdsmarkedet efter barsel, men som oplever, at de forpligtelser, der hører med, når man har børn, ikke er populære hos arbejdsgivere; højt kvalificerede seniorer, som overses ved forfremmelser til fordel for yngre kolleger; indvandrere, der forskelsbehandles af potentielle arbejdsgivere, nuværende arbejdsgivere og kolleger; personer med kroniske sygdomme og personer, der har afsonet en fængselsdom. Det er eksempler på grupper, som udsættes for forskelsbehandling på arbejdsmarkedet – når de skal finde et arbejde, blive i jobbet eller udvikle sig i jobbet.