Navigation path

Sociální začleňování

Některé skupiny ve společnosti čelí při hledání práce i na pracovišti samotném diskriminaci. Patří mezi ně mimo jiné ženy, starší pracovníci, menšiny a přistěhovalci. Projekty ESF na pomoc těmto a jiným skupinám prosazují opatření aktivního začleňování, která zahrnují řadu kroků doprovázejících je na jejich cestě za prací.

Zatímco mnoho uchazečů o zaměstnání vyžaduje pouze pomoc s novými dovednostmi nebo s pracovním umístěním, více znevýhodnění lidé mohou potřebovat intenzivnější podporu. Ta může představovat „integrované cesty k práci“ ve smyslu poskytnutí podpory jednotlivé osobě s cílem dovést ji k zaměstnání nebo zvýšit její blahobyt. Po poradenství ohledně individuálních potřeb a očekávání může následovat pomoc při osvojování příslušných dovedností, účastník může být provázen procesem hledání práce a náboru a může mu být poskytnuta následná podpora, často pak ve spolupráci se zaměstnavatelem. Součástí tohoto procesu podpory může být i lepší přístup ke zdravotnickým a sociálním službám a péče o děti. Tato opatření „aktivního začleňování“ realizuje mnoho projektů ESF.

  • Velký počet projektů ESF bojuje též s diskriminací, jíž lidé při hledání práce nebo již jako zaměstnané osoby čelí. V rámci činností vznikají cesty, které skupinám trpícím diskriminací usnadňují opětovný vstup a integraci do zaměstnání, například v projektech, které společně se zaměstnavateli určují pracovní příležitosti pro ženy s malými dětmi.
Istockphoto/19638144
  • Další projekty pracují na vytváření kultury rozmanitosti na pracovištích s cílem bojovat proti diskriminaci a zvyšovat informovanost. Jako příklad lze uvést návštěvy a semináře, které pro mladé uchazeče z řad přistěhovalců pořádají místní policejní a hasičské složky a které v nich mají probudit zájem o kariéru ve veřejných službách.

Projekty ESF nabízejí pomocnou ruku celé řadě lidí, kteří čelí potížím a diskriminaci. Matky, které se těší na návrat do zaměstnání po období, kdy doma pečovaly o děti, ale jejichž rodičovské povinnosti nejsou ze strany zaměstnavatelů vítány; vysoce odborní starší pracovníci, jejichž kariéra je ukončena ve prospěch mladších uchazečů; přistěhovalci, kteří jsou potenciálními zaměstnavateli, zaměstnavateli či kolegy diskriminováni; lidé s chronickým onemocněním nebo ti, kteří byli propuštěni z vězení. Ti všichni patří mezi osoby, které trpí diskriminací na trhu práce – v době, kdy si ji hledají, ve snaze udržet si ji i v rámci kariérního postupu.