Navigation path

Öppna dörrar till lärande

ESF hjälper flera ungdomar att gå kvar i skolan och få de kvalifikationer de behöver för en anställning och en karriär. Det garanterar också en bredare tillgång till utbildning av hög kvalitet med projekt som hjälper barn från utsatta grupper och minoriteter att få de utbildningskvalifikationer som är viktiga för dem.

En av fem europeiska ungdomar slutar skolan tidigt och slutför inte gymnasieutbildningen, vilket ger totalt cirka 6 miljoner per år. Det är verkligen en katastrof för deras arbetsutsikter och deras chanser att få ut det bästa av den egna förmågan. Att hoppa av gymnasieutbildningen för tidigt stänger många dörrar till framgång och karriärsutveckling. Av detta skäl stöder ESF initiativ över hela Europa för att hjälpa ungdomar att stanna kvar i skolan och få defärdigheter och kvalifikationer som öppnar dörrar till bra arbeten och tillfredsställande karriärer.

  • Många ESF-projekt syftar till att reducera antalet personer som slutar skolan för tidigt genom att införa en personligmetod. Studerande som anses vara i riskzonen coachas individuellt och får råd om karriärmöjligheter och vilka kvalifikationer som behövs. I skolor får lärare och yrkesrådgivare den utbildning de behöver för att identifiera och arbeta med dessa ungdomar.
Istockphoto/2062528
  • För att bygga upp entusiasmen bland ungdomarna organiseras besök i fabriker och företag i samarbete med lokala företag, för att visa studenterna vad de kan aspirera på och vad de behöver för att komma dit.
  • I andra projekt tas familjer till ungdomar i riskzonen med i ansträngningarna för att behålla de studerande i skolan. Familjemedlemmarna är ofta själva lågutbildade. Studenter i riskzonen kan komma från särskilt utsatta grupper, som invandrargrupper eller romerminoriteter. I så fall skräddarsys ESF-projekten för varje särskild situation. Språkfärdigheter erbjuds, rollmodeller främjas och utbildningsmöjligheter ges där så behövs.
  • Teknologiskt inriktade TV-program, Internet-initiativ, tävlingar och evenemang hålls med ESF-stöd för att visa skolungdomarna de många möjligheter som branscher med teknik och IT-teknologi kan ge dem i deras framtida karriär.