Navigation path

Odpiranje vrat učenju

ESS pomaga, da več mladih ostane v šoli in pridobi kvalifikacije, ki so potrebne za zaposlitev in poklicno pot. Zagotavlja tudi širši dostop do kakovostne izobrazbe prek projektov, s katerimi otrokom iz prikrajšanih skupin in manjšin pomaga pridobiti šolsko izobrazbo, ki je pomembna.

Vsak peti mladi Evropejec prezgodaj opusti šolanje in ne zaključi srednješolskega izobraževanja – skupaj okrog 6 milijonov vsako leto. To je tako rekoč katastrofa za njihove možnosti za zaposlitev in priložnosti, da bi čim bolje izkoristili svoje sposobnosti. Opustitev srednješolskega izobraževanja zapre premnoga vrata do uspeha in razvoja poklicne poti. Zato ESS podpira pobude po vsej Evropi, da bi mladi ostali v šoli in pridobili znanja, spretnosti in kvalifikacije, ki odpirajo vrata do dobrih delovnih mest in zadovoljujoče poklicne poti.

  • Mnogi projekti ESS, katerih cilj je zmanjšati osip, imajo oseben pristop. Posamezni študenti, pri katerih obstaja to tveganje, so deležni mentorstva in svetovanja v zvezi z želeno poklicno potjo in kvalifikacijami, ki jih potrebujejo. V šolah se učitelji in poklicni svetovalci usposabljajo za to, da prepoznajo te mlade in delajo z njimi.
Istockphoto/2062528
  • V sodelovanju z lokalnimi podjetji se organizirajo obiski tovarn in podjetij, da bi zbudili navdušenje med mladimi – tam dijaki spoznajo, k čemu lahko stremijo in kaj potrebujejo, da bi to dosegli.
  • V okviru drugih projektov pa v prizadevanja, da bi ostali dijaki v šoli, pritegnejo tudi njihove družinske člane, ki so lahko sami nizkokvalificirani. Ogroženi dijaki lahko prihajajo iz nekaterih prikrajšanih skupin, kot so skupnosti priseljencev ali romske manjšine. V teh primerih so projekti ESS prilagojeni posamezni situaciji – zagotavljanje jezikovnih znanj, promoviranje vzornikov in po potrebi dodatno poučevanje, da mladi dohitijo vrstnike.
  • S podporo ESS se organizirajo tehnološko usmerjeni televizijski programi, internetne pobude, tekmovanja, razstave, predstave in dogodki, ki šolarjem predstavijo številne priložnosti, ki jim jih lahko ponudijo tehnični in informacijsko-tehnološki sektorji pri prihodnji poklicni poti.