Navigation path

Deschiderea porților spre învățare

FSE ajută mai mulți tineri să își continue studiile și să obțină calificările de care au nevoie pentru un loc de muncă și o carieră. De asemenea, Fondul asigură un acces mai larg la educație de înaltă calitate, prin proiecte care ajută copiii aparținând grupurilor defavorizate și minorităților să obțină calificările relevante prin studii.

Unul din cinci tineri europeni abandonează școala și nu își finalizează studiile secundare – totalizând aproximativ 6 milioane anual. Acest lucru este cu adevărat dezastruos pentru perspectivele lor de angajare și șansele lor de a-și valorifica propriile capacități. Abandonarea învățământului secundar duce la închiderea prea multor uși spre succes și dezvoltarea carierei. Din acest motiv, FSE susține în întreaga Europă inițiative pentru a ajuta tinerii să își continue studiile și să obțină competențele și calificările care le deschid porți spre locuri de muncă bune și spre cariere avantajoase.

  • Numeroase proiecte FSE care vizează reducerea abandonului școlar adoptă o abordare personală. Elevii individuali identificați ca prezentând un asemenea risc sunt îndrumați și consiliați cu privire la aspirațiile lor de carieră și la calificările de care au nevoie. În școli, profesorii și consilierii de carieră urmează cursurile de formare care le sunt necesare pentru a identifica acești tineri și a lucra cu ei.
Istockphoto/2062528
  • Pentru a crea entuziasm în rândul tinerilor, se organizează vizite în fabrici și companii în colaborare cu firmele locale – astfel încât elevii să vadă la ce pot să aspire și de ce au nevoie pentru a ajunge acolo.
  • În alte proiecte, familiile tinerilor supuși riscurilor – formate, adesea, tot din persoane slab calificate – sunt implicate în eforturile de menținere a elevilor în cadrul școlii. Studenții supuși riscurilor pot proveni din anumite grupuri defavorizate, cum ar fi comunitățile de imigranți sau minoritățile de etnie romă. În asemenea cazuri, proiectele FSE sunt adaptate la fiecare situație particulară – oferind competențe lingvistice, promovând persoane-model și asigurând cursuri de recuperare acolo unde este nevoie.
  • Cu sprijinul FSE se organizează programe de televiziune cu orientare tehnologică, inițiative de pe internet, concursuri, expoziții, prezentări și evenimente pentru ca elevii să cunoască numeroasele oportunități pe care le pot oferi sectorul tehnic și cel informatic în carierele lor viitoare.